Page 9 - tekstilteknoloji_haziran
P. 9

tekstilteknoloji_haziran_Tekstil Subat 6/6/14 4:32 PM Page 7


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
Bu yaplanmalar, artlar, gelimeler sadece Türkiyede deil,
Japonyaya kadar bütün bölgelerde ses getirdi. Burada tüm
çalanlarmza ve bayilerimize çok teekkür ediyorum. Çünkü
bu kadar büyük baary onlarla beraber gerçekletirdik;
Avrupada lider duruma geldik. 2014 ylnda yeni modelleri-
mizle çok daha fazla rabet göreceimize inanyoruz.
Özellikle tekstil konusunda; u anda kumaa da direkt bask
yapan TS500D diye yeni modelimiz çkyor. J33ün %30 hz-
landrlm yeni modeli çkyor. Fespa fuarnda ve sonrasnda
baka yeni modeller de piyasaya sunulacak. En büyük yenilik
ITMA 2015te sergilenecek. Bu yeni makinenin, endüstriyel
büyük makinelere de bir giri olacana inanyoruz.

Mimakide global deiim
Mimaki geçen sene, merkezi Türkiye olmak üzere bütün
Ortadou ve Afrika ülkelerinin bayi ve distrübütörlerinin tek-
nik eitim merkezini stanbula tad. Biz de zaman zaman


Mimaki TS500


kendi bayilerimizi, yeni ürünler hakknda orada eitime al-
yoruz. Bundan sonra Mimaki yeni modellerinin tantmn ve
eitimini, stanbuldaki eitim merkezi ve showrromda
yapacak. Bu bizim onlarla ortak aldmz bir karard. Çünkü
Avrupa Mimakinin yaps deiti. Eskiden Mimaki
Japonyadaki merkezinden hizmet veriyordu; Avrupa sadece
Avrupaya hizmet veriyordu. Örnein ran, Suriye, Afrika,
Kuzey Afrika, Brezilya bile Japonyadan hizmet almaya çal-
yordu. Fakat 2013ün banda, zaman dilimine göre ülke-
lere böldüler. Pakistan dahil olmak üzere bütün Avrupa,
Afrika ve yukardan aaya bölünmü ekliyle; Kazakistan,
Azerbaycan, Türkmenistan, Rusya vb. tüm Dou blou ülke-
leri Mimaki Avrupaya baland. Amerika, Mimaki Amerikaya
baland. Pakistandan dier taraf olarak Uzak Dou da
Japonyaya baland. Bu yaplanmadan sonra, Mimaki
Avrupann sorumluluunda olan birçok deiik ülke ortaya
çkt. Bu ülkeler de genelde Avrupaya vize almakta zorlanan
ülkeler. Dier taraftan Mimaki 2013te yeni modeller sun-
maya balad. Bu modeller yüksek teknolojili olduu içinwww.tekstilteknoloji.com.tr / 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14