Page 8 - tekstilteknoloji_haziran
P. 8

tekstilteknoloji_haziran_Tekstil Subat 6/6/14 4:32 PM Page 6


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
Mimaki TS34

dier makinelerden yeterli performans alamayndan dolay
tekrar Mimakiye dönmelerinin de etkisi oldu. 2013 içinde
Mimaki yeni jenerasyon bask makinesini piyasaya sürdü. Bu
makineyi 2012de fuarda tantmtk ama piyasaya sunulma-
s ve sat 2013ün banda oldu. Yeni model olan TS500,
piyasadaki dier bask makinelerine göre çok daha iyi bir
ateleme yapp, az boya harcayarak renkleri çok doygun
ekilde alabilmektedir. Ayrca çok küçük detaylar, ince hatlar
2
keskin bir ekilde basabilmektedir. Saatte 150 m üretim
moduyla bask yapabilecek kadar da hzldr. 2013ün ilk yars
bunun tantmlaryla geçti. 2013ün ikinci yars ve 2014ün
banda talepler çok artt. 2014te Türkiyede olduu gibi tüm
dünyada bu makineye talepler patlad. Bu sebeple gördüü-
müz ilgiden çok memnun olsak da, siparileri zamannda
yetitiremediimiz için müterilerimize kar mahcup durum-
dayz.
Pimmsin yeni bayilik ve hizmet yaplanmas
Bizimki gibi bir bayilik yaps Türkiyede ilk kez Pimms tarafn-
dan gerçekletirildi. Daha önce biz Pimms olarak makineleri
direkt getiriyorduk. Bölgesel alt bayilerle beraber direkt sat
yapyorduk. 2012deki yaplanmadan itibaren kendi konula-
rnda uzman olan kiiler ve firmalarla (bunlarn çou bizim
eski bayilerimizdi) anlaarak, teknik ksmlarn güçlendirerek
bir yaplanmaya gittik. Bu bayilerimiz kendi bölgelerinde, bir-
birlerine rakip olmadan, en iyi kalitede servisi ve hizmeti vere-
rek ekilde yola devam ediyorlar. Bizse onlar denetler duruma
geldik. Müteri memnuniyetini böyle saladk. Bu yaplanmada
bize Pimms olarak çok daha fazla görev düüyor. Örnein tek-
nik servisteki eleman saymz azalttk, sat kadromuzu kaldr-
dk. Ama pazarlama, tantm ve sat sonras ksmlarmz çok
daha fazla artrdk. Buradan tasarruf ettiklerimizi bayilerimize
aktardk ki onlar teknik birimlerini kursunlar diye.6 www.tekstilteknoloji.com.tr
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13