Page 6 - tekstilteknoloji_haziran
P. 6

tekstilteknoloji_haziran_Tekstil Subat 6/6/14 4:32 PM Page 4


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition

Mimaki, Pimms ile Türkiye ve

Bölge Pazarnda Büyüyor


Mimaki Expands in the Turkish and the

Regional Markets with Pimms

Selahattin Aygüler: Mimaki geçen sene, merkezi Türkiye olmak üzere bütün Ortadou ve
Afrika ülkelerinin bayi ve distrübütörlerinin teknik eitim merkezini stanbula tad. Biz de
zaman zaman kendi bayilerimizi, yeni ürünler hakknda orada eitime alyoruz. Bundan
sonra Mimaki yeni modellerinin tantmn ve eitimini, stanbuldaki eitim merkezi ve
showrromda yapacak.
Selahattin Aygüler: Mimaki moved the technical training centers of branch ofces and dis-
tributors of all Middle Eastern and African countries last year, centralizing in Turkey. We
occasionally send our branch ofce personnel for training there. From now on, Mimaki will
conduct the promotion and training regarding its new models at its training center and
showroom in Istanbul.

Dünyann öncü dijital bask markas Mimakinin Türkiye
distribütörü olan Pimms, yeni bayilik sistemi ve yaplanmasy-
la önemli gelimelere imza att. Özellikle geçtiimiz yl ger-
çekleen sat rakamlaryla Türkiyeyi Mimakinin en önemli
pazar haline getirdi. Bugün dijital tekstil bask pazarnda
Mimaki, %70 paya sahip
durumda. Tekstil d pazar-
larda ise bu pay %50 ortala-
maya sahip. Ayrca tekstil
dndaki ürünlerle ilgili orann
bu sene çok arataca tahmin
ediliyor. Çünkü Pimms bu
konuda 2 yeni bayilik anla-
mas yapt: Birisi Türkiyenin
reklamclk alannda en büyük
tedarikçisi olan SDS, dieri ise
yine matbaa ve fotokopi
konusunda Türkiyenin en
büyük firmalarndan Aroks fir-
masyla yapld.
Pimms Group Yönetim Kurulu Pimms Group Yönetim Kurulu Bakan Selahattin Aygüler
Bakan Selahattin Aygüler,
Pimms ve Mimakinin yeni
yaplanmalar, gelimeleri, dijital bask pazar ve 2013 yln-
daki atlmlar hakknda dergimize bilgi verdi
2013 yl Mimaki için çok baarlyd
2013 yl gerek bizim için gerek Mimaki için oldukça önemli
bir yl oldu. 2013 ylnda Mimaki Avrupann 10. Kurulu yl
dönümü nedeniyle cirolarn da artrmak istedi. Bu amaçla
Türkiye pazar için de 2012ye oranla %70 art hedefi koyul-
mutu. Biz o hedefi tutturduk. Bu bizim açmzdan da Mimaki
açsndan da büyük bir baar oldu. Bunda en önemli etkenler-
den birisi, lider marka olan Mimakinin piyasaya yeni model-
lerini sunmu olmasdr. Özellikle transfer bask sistemlerinde,
bir önceki yl baka firmalara yatrm yapan müterilerimizin
4 www.tekstilteknoloji.com.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11