Page 22 - tekstilteknoloji_haziran
P. 22

tekstilteknoloji_haziran_Tekstil Subat 6/6/14 4:34 PM Page 20


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
de, maksimum verimlilik salar. Her iplik türünde kullanla-
bilme özellii ve düümleme kalitesi sayesinde; dokuma
makinenizin duru süreleri en aza indirilir. Stäubli tarafn-
dan sunulan çözgü düüm makinelerinin kolay kullanm ve
hzl kurulum olanaklar bu makineleri, çözgü deiiminin
ayrlmaz birer parças haline getirmektedir.


Çözgü hazrlama
Otomatik taharlama dokuma fabrikas stratejinizi destekliyor
Otomatik tahar makinesi, her fabrikada kurumsal strateji-
nin dorudan uygulanmas için kendini kantlam bir araç-
tr. Deien piyasa koullarnn mükemmel çözgü levendi kali-
tesiyle ilgili ihtiyaçlarna hzla yant vermek, baarl bir dokuma
irketinin temelidir.Günümüzde nihai ürünü dikte eden alc
piyasasdr. Çou dokuma fabrikasnda (örnein gömleklik
kuma dokuyanlar), artk orta ile uzun vade planlar yapmak
neredeyse imkânszdr. Geçici trendler (modada, serbest zaman
faaliyetlerinde vb.) admlar belirler. Yüksek kalite ve ksa tesli-
mat süreleri ile ilgili gereksinimleri karlamak için ise doru
üretim ekipman son derece önemlidir. Dokuma makinelerinin
hzl bir ekilde yeniden yaplandrlabilmesi bir zorunluluktur,
ama sadece otomatik tahar makineleri hzla dokuma makinesi-
ne tamamen taharlanm çerçeveli çözgü levendi salayabilir.
Çözgü hazrlama iindeki anahtar önemdeki tahar dairesi, nere-
deyse irketin her departmann etkiler: satnalma, tedarik, lojis-
tik, üretim ve sat. irket piyasa konumuna uygun ve uzun
vadeli stratejisi ile uyumlu hale getirilmi otomatik bir tahar
makinesine sahip olmak temel bir gereksinimdir. Bu neden-
le, yeni bir yatrm karar almadan önce irketinizin piyasa
içindeki konumu mutlaka analiz edilmelidir.


Stäubli tahar makinelerinin kendilerini kantlan-
m ikilisi
Stäubli tahar makinelerinin Delta 110 ve Safir 80 serileri,
özellikle belli ihtiyaçlar karlayacak ekilde çözgü hazrl-
na entegre edilebilir. Delta 110, 20 çerçeveye kadar bir
çözgü levendinden taharlama gerektiren uygulamalar için
standart olmaya devam eder. Safir S80, 1 veya 2 çözgü
levendinden ve 28 çerçeveye kadar taharlama yaparak
daha karmak taharlama raporlar ile urar.
Her iki makine de müterilerin ihtiyaçlarna tam olarak
cevap verebilmek için makinenin yaplandrlmasna olanak
tanyan bir konsepte sahiptir. Modüler tasarm, kapasitenin
ve uygulama becerilerinin derece derece artrlmasn
mümkün klar. Bu da yatrm planlamas yapmay kolayla-
trr ve gelecekteki harcama ihtiyaçlarn snrlandrr.
Böylece makineler sürekli olarak en son teknoloji ürünü
olarak kalabilir.20 www.tekstilteknoloji.com.tr
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27