Page 18 - tekstilteknoloji_haziran
P. 18

tekstilteknoloji_haziran_Tekstil Subat 6/6/14 4:34 PM Page 16


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
ile donatlmtr. Bu, tarak sklna ve iplik kalitelerine
bal olarak makinenin daha da yüksek çalma hzlarna
ulamasn salar. Alpha 400 Innovation: Günümüzde,
700/m ye kadar ve hatta üstü tarak sklklarn pazarn
talep etmesi standart hale gelmitir. Alpha 400 Innovation
(Alpha 400 Universal gibi) bunlarn ve 1020/8 e kadar
yüksek tarak sklklarnn üstesinden gelir. 33792 çengele
kadar gerçek üç pozisyonlu Jakar makinesi, servo kontrollü
kesme tertibat, 2688 tipi rotatif armür veya servo kont-
rollü Unival 500T ile mükemmel yüzeylere sahip, yüksek
çözünürlükte, mix kontur içermeyen ve çok temiz hal srt-
na sahip hallar üretilir.
Alpha 400 Singleloop: Farkl uygulamalara yönelik parça
hallar ve duvardan duvara ürünleri geleneksel telli tezgah
(wire-loom) teknolojisinden iki veya üç kat daha yüksek
üretim hzyla dokunabilir.
Kombinasyonlarn yan sra
bukle ve düz dokuma yap-
lar da gerçekletirilebilir. Bu
makine ayn zamanda atk
efektli bukle hallar ya da
Magic Weft Effect (Sihirli
Atk Efekti) içeren düz doku-
ma kilimleri üretmesi ile de
bilinmektedir.


Yeni Magic Weft Effect
ile özel hal kaliteleri
Yeni Çoklu Atk Seçici (Multi
Weft Selector), tasarmclar ve hal dokumaclar için sonu
olmayan olanaklar ve yeni seçenekler sunarak ayn halda
alt adede kadar farkl atk ipliinin atlmasna imkan verir.
Çoklu Atk Seçicinin modüler bir tasarma sahip olmasn-
dan dolay, bir dokuma makinesi ihtiyaç duyulan sayda
atk seçici ile donatlabilir: 2+2, 2+4, 3+3, ..., 6+6 farkl
atkya kadar.
Çoklu Atk Seçici sayesinde Magic Weft Effect gibi yeni
hal teknolojileri artk mümkün bulunmaktadr. Ayn atk
srasnda deiik atklarn birbiri ardna görünür olmas sa-
lanr ve 6 atk ipliine kadar serbest Jakar desenlemesi
salanmaktadr. Hal dünyas bu esiz desenleri ilgiyle yak-
lat. 1020 tarak sklkta, sekiz renkte ve Geleneksel Hal
Görünümü (Traditional Carpet Effect) ile birletirilerek
dokunan hallar el hals görünümündedir. Sadece uzmanlar
aradaki fark anlayabilirler. Tek renkle desenlenen Gölge
Hal Görünümü gibi dier hal desenleme metodlar, doku-
ma alanndaki skmay amada yardmc olup, yaayan
ortamlara özel bir çekicilik kazandrr.16 www.tekstilteknoloji.com.tr
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23