Page 16 - tekstilteknoloji_haziran
P. 16

tekstilteknoloji_haziran_Tekstil Subat 6/6/14 4:33 PM Page 14


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
400 serisindeki bütün üstün özelliklere sahiptir. Bu yeni
konsept verimlilii artrr ve deiik hal boyutlaryla çal-
abilmesi sayesinde üstün esneklik salar. 1998 ylndan
bu yana Stäubli Grubunun bir üyesi olan Schönherr sürekli
olarak makinelerini uyarlamay ve müterilerin gereksi-
nimlerini ve isteklerini sürekli olarak karlayabilecek yeni
türler gelitirmeyi sürdürmektedir. Alpha serisi, daha da
esnek: Alpha serisi hal dokuma makineleri pazara sunul-
duunda, hal dokumaclarna geni bir uygulama alanna
sahip yeni bir esneklik düzeyi, yüksek verimlilik ve göz alc
bir ürün kalitesi salad. Makineler o zamandan bu yana
pek çok dokuma fabrikasnda kendisini oldukça iyi bir
biçimde ispatlad. Alpha serisi, konut, kontrat ve ulatrma
sektörlerine yönelik verimli parça hal ve duvardan duvara
hal üretimiyle tannmaktadr.
Alpha 400 Easysystem: Alpha 400 Easysystem gerçek üç-
pozisyonlu Jakar makinesi, sv soutma sistemi, dili
kayl servo kontrollü kesme tertibat ve eksantrik diskli
armür gibi temel son teknoloji özelliklerini içerir. Bu özel-
likler standart hallarn üstün kalitede ve yüksek miktarlar-
da üretimini salar. Ek özellikler esneklii arttrmak için
tercihe bal olarak sunulmaktadr. Alpha 400 Universal:
Alpha 400 Universal küresel bir baar hikayesidir. Çok
yüksek esneklik salayarak, deiik ebatlardaki siparilerin
son derece hzl bir biçimde ilenmesine imkan verir.
Yalnzca parametreleri programlayarak farkl hal kaliteleri
mümkündür; örnein, 2- shot, 3- shot, tek shot örgüler ayn
makine üzerinde dokunabilir ve sadece bir tua basarak
deitirilebilir.
Alpha 400 Unversal Stäubli 2688 tipi yeni rotatif armür14 www.tekstilteknoloji.com.tr
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21