Page 14 - tekstilteknoloji_haziran
P. 14

tekstilteknoloji_haziran_Tekstil Subat 6/6/14 4:33 PM Page 12


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition

Staubli Dokuma ve Hal

Teknolojileriyle OTM 2014te


Staubli will be at OTM 2014 Weaving and

Carpeting Technologies

Ozan Çöteli
Staubli Türkiye


Türk tekstil endüstrisi uzun süredir küresel bir oyuncu
olarak kendini ispatlam ve uluslararas pazarda önemli
bir pozisyona gelmitir. imdi görev, yerel ve uluslararas
pazarda her geçen gün artan rekabette bu pozisyonu koru-
mak ve konumunu güçlendirmektir. Bu durum, youn fiyat
basks altnda çalrken özellikle hzl ve zamannda tes-
limat ve yüksek kalite standartlarn karlamak ve deien
ihtiyaçlara hzl bir ekilde uyum
salamak gibi tekstil operasyonlar-
nn gereksinimi artrmaktadr.
Bu balamda, tekstil üreticileri ve
tekstil makinesi imalatçlar arasn-
da güçlü bir ortakln varl son
derece önemlidir. Stäubli ile güçlü
ortaklk, müterilerimiz için birçok
ürünümüzden ksa ve uzun vadede
fayda salamaktadr. Biz, sadece
makine tedarik etmekle kalmayp,
ayn zamanda uzun bir dönem
boyunca bakm hizmetleri, dan-
manlk ve orijinal yedek parçalar
sunarak bu makinelerin en ideal
ekilde kullanmn garanti etmek-
teyiz.
Ozan Çöteli Staubli Türkiye
OTM 2014, 16 19 Ekim tarihlerin-
de Gaziantepte kaplarn açyor. Fuar boyunca tekstil
makineleri üreticileri, hammaddeden nihai ürünlere kadar
en son teknolojilerini tekstil endüstrisine sunacak.
Profesyonel Türk müterilerinin ve özellikle komu ülkeler-
den gelen uluslararas müterilerin bu organizasyondan
etkilenmeleri beklenmektedir. Bu fuar, üphesiz tekstil
makinelerinin önde gelen üreticilerinin en yeni ürün ve
ekipmanlarn ziyaretçilerine sunmak için can ataca bir
organizasyon olacaktr. Stäubli Tekstil, OTM 2014
Fuarndaki standnda mühendislerinin kullanclara müm-
kün olan en büyük avantajlar sunmak adna yeni fikirleri
ve en gelimi teknolojileri birletirerek gelitirdii ürünler-12 www.tekstilteknoloji.com.tr
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19