Page 12 - tekstilteknoloji_haziran
P. 12

tekstilteknoloji_haziran_Tekstil Subat 6/6/14 4:33 PM Page 10


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
mutlaka eitim gerektiriyordu. Avrupaya vize problemi ola-
cakt ama Türkiyede vize problemi olmaz diye eitim mer-
kezini Türkiyede kurdular.
Dijital tekstil bask teknolojileri çok daha ileriye
gidecek
1999da Mimaki ilk tekstil dijital bask makinesini yaptn-
da bir devrim niteliindeydi. Tabii ki bu bir numune makine-
siydi. Son 3 senedir, özellikle talyanlarn yapt hamleler
sayesinde endüstriyel makinelerin de çkt görülüyor.
Dünya tekstil piyasas bugün, çok sk moda deitiren bir
2
duruma geldi. Daha önce milyon m ler üretilirken imdi on
binlere düüldü. Hatta butik çalanlar 300-500 m lerle
2
çalyor. Eskiden bir yaz modas, bir k modas varken, hzl
tüketim sonucunda her ay moda deiir hale gelindi. Bu da
sektörün canlln korumasna ve teknolojinin gelimesine
sebep oluyor. Zaten tekstil ve hazr giyimde lider olan
Türkiye, yapt yatrmlarla bu konuda talyann bile önüne
geçti. Bütün bunlar daha balangç. Bunu gören Japonya,
Çin vb. dier üreticiler bu alanda daha ileri bask makinele-
rini üretmeye baladlar, ITMA 2015ten sonra bu sektörün
çok daha ilerleyeceine inanyorum.

OTM 2014 Fuar bölgedeki yatrmclar için çok iyi
olacak
Gaziantepte düzenlenen OTM 2014 Fuar çok iyi bir karar-
dr. Büyük yatrmc gruplar artk o bölgede. Gaziantepte
hal ve tekstil üreticisi çok büyük firmalar bulunuyor. OTM
2014 Fuar ile bu firmalara gitmek, makinelerimizi götür-
mek çok iyi olacaktr. Bu nedenle OTM 2014 Fuarn çok
doru buluyorum. Fuarn en önemli özelliklerinden birisi,
Orta Douya yakn olmasdr. Örnein kalknma döneminde-
ki Iraktan; ran, Ürdün vb. tekstil yatrm yapan birçok Orta
Dou ülkesinden ziyaretçiler de gelecektir. Katlmclar için
bu sebeple de fuar çok baarl geçecektir. Biz Pimms olarak
bayimiz araclyla fuarda yer alacaz. imdiden baarlar
diliyorumMimaki TX500-1800b10 www.tekstilteknoloji.com.tr
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17