Page 8 - tekstilteknoloji_eylul-september
P. 8

tekstilteknoloji_eylul_Tekstil Subat 9/3/14 2:47 PM Page 4


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition

anlurfa Ticaret ve Sanayisiyle

Büyüyor


anlurfa Is Expanding With Its Trade

and Industry

Eyyüp Sabri ERTEKN
anlurfa Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Bakan / The Chairman of the anlurfa Chamber of Commerce and Industry 


anlurfa tarmda öne çkan bir kenttir ve imalat
sanayine temel oluturabilecek potansiyele sahiptir.
anlurfa geneli imalat sanayi sektörel dalm öyle
ifade edersek, ilimizde Tekstil, Gda ve çecek, Metal
Olmayan Ürünler, Metal Eya ve Makine, Plastik ve Kimya,
Kat Sanayi, Metal Sanayi, Aaç ve Aaç Ürünleri sektö-
ründe itigal eden toplam 707 üretim firmamz mevcut.
Bunlarn yan sra anlurfa,
tarmsal üretimde de öne
çkyor, öyle ki ilimizde yak-
lak 13 milyon dönüm ara-
zide tarm yaplabilmekte ve
anlurfa, dünyann en
önemli sanayi bitkisi ve
Tekstil sektörünün 1 numa-
ral ham maddesi olan
pamuun üretiminde %45lik
pay ile Türkiyede 1. srada-
dr. Bizim 2023 vizyon
Eyyüp Sabri Ertekin- anlurfa Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim
çalmamza göre ilimizin
Kurulu Bakan
2023 ylnda, tarm potansi- Eyyüp Sabri Ertekin - The Chairman of the anlurfa Chamber of
Commerce and Industry 
yelinin sadece %50sini kul-
lanarak mevcut gelirinin yaklak dokuz kat gelir elde edi-
lebilir. Bu hedefi geçekletirdiimiz takdirde tarmsal üreti-
min sanayiye dorudan yön verebileceini söyleyebiliriz.

anlurfann ticareti ve ihracat
limizi, sanayide olduu gibi ticarette de geliim sürecinde
olarak deerlendirebiliriz. Elbette ihracat yapyoruz, ilimiz,
2012 ylnda 140 Milyon Dolar, 2013 ylnda ise 226
Milyon Dolar ihracat gerçekletirmitir. Bunu anlam u, ili-
miz ihracatn yaklak %50 artrmtr. anlurfadan Irak,
Suriye, Umman, talya, ran, Azerbaycan, Japonya,
Romanya, Cezayir, Ukrayna, Bulgaristan, Banglade, sveç,
Almanya, Yunanistan ve Rusya bata olmak üzere yaklak4 www.tekstilteknoloji.com.tr
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13