Page 26 - tekstilteknoloji_eylul-september
P. 26

tekstilteknoloji_eylul_Tekstil Subat 9/3/14 2:50 PM Page 22


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition

Nac Grup, Dünya Dijital Pazarnda

Emin Admlarla lerliyor


Nac Group Takes Firm Steps Forward in the

Worlds Digital Market

Nac Dijital Grup bünyesinde faaliyet gösteren Euratech bask makineleri, 40 ayr ülkede
faaliyet gösteriyor. 2014 senesinde Nac USA'i kurarak Kuzey ve Latin Amerika marketlerine
açlmay planlayan Nac Dijital Grup, yüksek kalite ve uygun yatn bir araya geldii Eurotech
dijital bask makineleriyle bu marketlerde büyük bir deiim yaratmay hedeiyor.
Eurotech printing machines incorporated with Nac Group operates in 40 countries. Nac
Digital Group which is planning to get into the North and Latin American markets by estab-
lishing Nac USA in 2014, aims to create changes in those markets through the Eurotech
printers in which high quality and fair prices are aggregated.

Nac Grup firmas, 1991 senesinde kurulan Teknotan
Ltd.nin grup firmasdr. Nac Grup Dijital kurulmasnn ardn-
dan HP, Encad, Lyson ve Kodak gibi firmalarn Türkiye distri-
bütörlüünü yapmtr. 2004 senesinde açk hava reklamclk
sektöründe, New Eurotech Dijital Bask Makineleri üretilmeye
balanmtr. Nac Grup Dijital'in ilk üyesi olan New Eurotech,
Avrupa'da üretilen ilk solvent bazl dijital bask makinesi mar-
kas olmutur. Ar-Ge çalmalarn aralksz sürdüren Nac Grup
ailesi, solvent bazl dijital bask makinelerinin ardndan, 2008
senesinde tekstil ve 2012de
UV dijital bask makineleriyle
dünya çapnda baar elde
etmitir. 2014 senesinde 3
ürün grubunun da Ar-Ge
çalmalar youn bir ekilde
devam etmektedir.
Nac Digital Grupun ikinci
markas Stetjet mürekkepleri
2006 senesinde üretilmeye
baland. Solvent, Eco-sol-
vent ve Mild-solvent mürek-
keplerin Ar-Gesini ve üretimi-
ni yapan Stetjet Dijital
Mürekkepleri sayesinde Nac Nac Grup Genel Müdürü afak Aydoan
Dijital Grup dünyada müteri- afak Aydoan, General Manager of Nac Group
lerine hem makine hem de boya sunabilen çok az sayda ir-
ketten biri oldu.
Reklam sektörü de dahil olmak üzere pek çok farkl sektörde
dünya çapnda yüksek talep gören bir malzeme olan PVC
köpük levha, Nac Grup Dijital tarafndan 2013 senesinin
banda 4EX PVC Foam Boards ad altnda üretilmeye balan-
mtr. Her ürününde olduu gibi 4EX PVCde de yüksek kalite-
yi hedefleyen Nac Grup Dijital, farkl kalnlklarda ve renklerde
yapt üretimle, yurtiçinde ve yurtdnda youn talep
görmütür.22 www.tekstilteknoloji.com.tr
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31