Page 22 - tekstilteknoloji_eylul-september
P. 22

tekstilteknoloji_eylul_Tekstil Subat 9/3/14 2:50 PM Page 18


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
çalarak ii örendim. Gerekli pazar aratrmalarmz ve alt
yapmz hazrlayarak 2004 ylnda üretime baladk. O tarih-
ten itibaren de büyüyerek gelimemizi sürdürüyoruz.

Türkiye tekstil sektöründe 2014ün ilk yars nasld,
bu konuda düüncelerinizi alabilir miyiz?
Alican Ylankrkan: Türkiye jeopolitik olarak Avrupa ile
Hindistan ve Çin arasnda konumlanm durumda. Ayrca
Ortadouya açlmak isteyen yabanc firmalarn Türkiye
üzerinden eriim imkanlar
çok kolay. Bu sebeple
Türkiye çok iyi bir konuma
sahiptir. Bunun yannda hem
ekonomi olarak stabil, ban-
kaclk altyaps gelimi,
bata elektrik olmak üzere
iyi altyaps olan ve kalifiye
eleman bulunabilir bir ülke
olmas Türkiyeyi cazip kl-
maktadr. Son 15 yldaki
sürece bakarsak, Türkiyede
geleneksel tekstilin dnda
dikkat çekici yatrmlar yapldn ve baarl olduunu
görüyoruz. Bir tekstil ülkesi olan Türkiye, geleneksel tekstil
yerine daha ni, katma deeri yüksek ve özellikli ürünler
gelitirmeye yöneldi. Örnein iplik üretimi Türkiyede
oldukça yatrm ve üretim kapasitesi bulunan bir sektör-
dür. Ancak iplikte bile bir sürü çeit gelitirdik, yüksek kali-
teli üretimler gerçekletiriyoruz. Hal iplii konusunda
Türkiye uluslararas pazarda oldukça dikkat çekiyor.
Dokusuz Örgüsüz kuma imalatnda da Türkiye; Türkiyede
de Gaziantep merkez haline geldi. Bunun en önemli sebe-
binin, rekabet gücünü artrmak amacyla yaplan yatrmlar
ve çeitlendirilen ürünler olduunu düünüyorum. Dünya
genelinde rekabet etmek için daha iyi hizmet, daha kaliteli
ürün, yenilik, Ar-Ge gibi öncelikleriniz olmas gerekiyor.
Türk tekstilcisinin de bu konularda iyi olduunu ve sürekli
kendini gelitirdiini düünüyorum.

OTM 2014 Fuarnn Gaziantepte düzenlenmesi
hakknda ne düünüyorsunuz?
Alican Ylankrkan: Tekstille ilgili ürünlerde,
Gaziantepin öncü olduu birkaç ürün var. Örnein hal, hal
iplii ve dokusuz örgüsüz kuma üretiminde oldukça büyük
firmalar Gaziantepte faaliyet gösteriyor. Gaziantep tekstil
yatrmlarnn en youn olduu ehirlerden birisidir. Sürekli
de yeni yatrmlar yaplmaya devam ediyor. Dolaysyla
Gaziantepte üretilen temel ürünlere yönelik fuarlarn
burada olmas çok ho bir ey, ehrim adna gurur duyuyo-
rum. Çünkü böyle uluslararas katlmcs olan OTM 2014
Fuarnn Gaziantepte yaplmas, burann tekstil merkezi
olduunu bir kez daha ispatlyor.18 www.tekstilteknoloji.com.tr
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27