Page 18 - tekstilteknoloji_eylul-september
P. 18

tekstilteknoloji_eylul_Tekstil Subat 9/3/14 2:49 PM Page 14


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
HyGen Legcu
HyGen Legcuff, bebek
bezi veya yetikin bezi
ürünlerinde szmay önle-
mek için bariyer özellik
gösteren koruyucu bir
katmandr. Hidrofobik
özelliklere sahip spun-
bond ve meltblown elyaf-
lardan oluan çok kat-
manl bir üründür. Sv
geçirgenlik direnci isteni-
len su sütunu seviyesinde
ayarlanr.

HyGen - So Touch
HyGen Soft Touch ürünler, yüksek kaliteli ve yumuak tueli
ürünlerde top sheet ve backsheet olarak kullanlmak üzere
tasarlanmtr. Top sheet cilt ile temas eden en üst katman
iken, backsheet ise en d katmandr. HyGen Soft Touch, tarak
ve scak hava geçili termal balama yöntemiyle üretilen yük-
sek hacimli nonwoven kumatr. Doru elyaf karm ile birle-
tirilen bu esiz teknoloji çok yumuak ve ipeksi dokunuta
ürünler ile sonuçlanmaktadr. Soft touch top sheet iyi sv
geçirgenlii için hidrolik olarak üretilir. Hacimli yaps cildin
kuru kalmasn salar. Hacimli yaps ve yumuakl soft touch
tekstil backsheet uygulamalarnda ürünün kalite algsnn art-
masna yardmc olur.


General Tekstil Fabrika Müdürü Alican Ylankrkan sorularmz
yantlad.

Genaral Tekstil hakknda bilgi alabilir miyiz?
Alican Ylankrkan: General Tekstil, 2000li yllarda kurul-
mu bir aile irketidir. u anda polipropilen ve polyester kuma
üretimini gerçekletiriyor. Spunbond tipi kuma, SMS olarak
adlandrlan bariyer kuma ve tarama yöntemi ile üretilen
scak hava geliiyle balanm ATB ya da ADL olarak adland-
rlan nonwoven kuma üretimi yapyoruz.
Üretim gerçekletirdiimiz 2 fabrika var. Bu fabrikalardan birisi
Gaziantepte, dieri Kiliste faaliyet göstermektedir.

Özellikle faaliyet gösterdiiniz sektör hanisidir?
Alican Ylankrkan: Bizim ürünlerimizin younlukla kullanl-
d sektör, hijyen sektörüdür. Hijyen dediiniz zaman da en
büyük alan bebek bezi imalatdr. Bebek bezlerindeki katman-
lar düündüünüz zaman en üstteki katman yani çocuun cil-
dine temas eden katmanla, onun altndaki katman yani svy
emip datmna yarayan katman üretiyoruz. Bunlar dnda
çocuun bacaklarndan szmay engelleyen bariyer kuman ve
bebek bezi konstrüksiyonunda annenin eline temas eden en
alttaki katman olan tekstil kuman üretimini yapyoruz. Ayrca14 www.tekstilteknoloji.com.tr
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23