Page 16 - tekstilteknoloji_eylul-september
P. 16

tekstilteknoloji_eylul_Tekstil Subat 9/3/14 2:49 PM Page 12U

Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
K

U
ri
General Tekstil, Hijyen Sektörüne le
li
Yönelik Ürünleriyle Sürekli Büyüyor k k

y
General Tekstil Continuously Grows with Its y

Products for the Hygiene Sector T To
o
M
Hijyen sektörüne yönelik olarak bebek bezi üretiminde kullanlan çeitli kumalar gelitiren so
General Tekstil, Gaziantep ve Kiliste kurulu fabrikalaryla faaliyetlerini sürdürüyor. Yurt içinde e e
ve dnda ürünleri oldukça talep gören General Tekstil, büyümeye devam ediyor. k
Developing various fabrics used in diaper production for the hygiene sector, General Tekstil iç
continues its activities in its mills located in Gaziantep and Kilis. General Tekstil continues g
growing with its heavily-demanded products at home and abroad.
a
HyGen markas ile hijyen endüstrisi için Top Sheet, k
Legcuff, ADL ve Air Through Bond Top Sheet nonwoven so
kumalar üreticisi General Tekstil, özellikle hijyen sektörü- u
ne yönelik nonwoven kuma üretiyor. General Tekstilin ta
ürünleri unlar:
Y Y
U
HyGen Topsheet
e t
Top sheet, hijyen ürünlerinin performanslarn etkileyen en
U
önemli yapsal parçalarndan biridir. HyGen Top Sheet, çok ta
katmanl olup homojen yapsyla d
iyi fiziksel özellik sunan kalender- b
le balanm spunbond nonwoven o
kumatr. Esiz elyaf oluturma ve k
g
serim teknolojisi yumuak tueli
b b
nonwoven üretimine olanak sa-
k
lamaktadr. Top sheet kuman
hidrofilik özellii svy geri verme-
U
me özellii ile, iyi sv geçme süre- a
sini elde etmek için hassas olarak m
ayarlanmaldr. Tekrarlanan kulla- S
nmda dahi svy geri vermeme ve
svy çabuk geçirme özellii saye-
sinde cildin kuru kalmas salanr.


HyGen ADL
HyGen ADL ürünleri emici gövde
ile birlikte çalarak kuru bir yüzey
elde edebilmek için sv iyi emme
General Tekstil Fabrika Müdürü Alican Ylankrkan
süresi ve svnn iyi yaylmn sa-
General Tekstil Plant Manager, Alican Ylankrkan
lamaktadr. HyGen ADL, farkl
elyaf kombinasyonunun scak hava geçii ile baland
tarak ve termal balama teknolojisiyle üretilmi, hacimli bir
kumatr. Gelimi sv ak, emici gövdenin yapsna bal
olarak doru ADL reçetesinin belirlenmesi ile elde edilir.
Kuru bir cilt ve konfor için svnn hzl emilimi, geni alana
yaylmas ve tampon bir katman olarak faaliyet göstermesi
HyGen ADL ürünlerinin en önemli özelliklerindendir.12 www.tekstilteknoloji.com.tr
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21