Page 15 - tekstilteknoloji_eylul-september
P. 15

tekstilteknoloji_eylul_Tekstil Subat 9/3/14 2:49 PM Page 11

E
K
,
M
RE YYA
A
E
ISVIÇRE YAPIMI DEMEK, ARTI E DIMIP
R
I T
A
IS I V ÇR
ÖZELLIKLER DEMEKTIR. EME DRLEKI E K
E
LL
Z
. R I T
Ö
I


s k e t e r ç i v s I
til
kin
a
m
Isviçre tekstil makineleri sektörü; yaratclg , ekonomikligi ve sürdürülebilirligi ile iklimonok e,glctara yü;rötk seirele ikli v i g e s b e l ü r ü d r ü ilir il i g li e
l m
ç
ç
a s p a
e
n a k
öne çkan kapsaml çözümleriyle mü¸sterilerine önemli rekabet avantajlar s¸¸sü mleiylermüzö ç t er i ler e n i ön em r i l ek a t e b a la j a t n a v r
k
ön
saglamaktadr FACTOR : :
sa
A
C OTC
F
R
l g
d a t
amak
r

Ka lit e + Ka c l D e
Kalite + Kalc Degererg
Güç + Ortakl k lkakt Or +çü G
lk
ar
c t a
ar ar
+
YYa
¸s a
B
Yaratclk + Ba¸sar
Yüksek Teknoloji + Güvenilirlik +ojilokne Tksekü + G n e v ü ilir lik
Y
s n a
+
r o f r e
m
Performans + Sürdürülebilirlik likilirbelürüd www.factor-plus.chacf.www ac t or p - lus h c .
r ü
S
P
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20