Page 14 - tekstilteknoloji_eylul-september
P. 14

tekstilteknoloji_eylul_Tekstil Subat 9/3/14 2:48 PM Page 10


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
mizi tekstil sektöründe öne çkaracak bir projeye imza
atmaya hazrlanyoruz. Sektörü Yeni tevik yasas avantaj-
larndan yararlandrmak adna, hazr giyim ve konfeksiyon
sektöründe faaliyet gösteren firmalarn kümelenme mode-
li ile anlurfa kinci Organize Sanayi Bölgesinde yatrm
yapmasna imkan salayacak Hazr Giyim Organize
Sanayi Bölgesi (HOSAB) kuruyoruz. 5000 kiiye istihdam
salamas beklediimiz HOSAB için süreç hz kesmeden
devam ediyor. Umuyoruz ki bu projenin gerçeklemesiyle
Türkiyede tekstil ve konfeksiyon sektörünün merkezi
Güneydou bölgesi, hatta anlurfa olacaktr. Esas karll
artracak markalamadr. Bunun için çalyoruz. Ayrca,
tekstilcilerimizle birlikte kümelenme Ur-Ge çalmalar ba-
lattk, projelerimizi yakn zamanda gerçekletirmi olacaz.


OTM 2014 Fuar
OTM 2014 Fuarnn iyi bir fikir olduunu söyleyebiliriz.
Ülkemizin kalknmasna dorudan katkda bulunan tekstil
sektörü için teknolojik yenilikler gereklidir. Bu teknolojinin
üretilmesi, kullanlmas ve yaylmas da fuarlarn baar-
syla doru orantldr. OTM 2014 Fuarnn Gaziantep
Ortadou Fuar Merkezinde gerçekletirilmesinin, uluslar-
aras rekabet gücünü artrmay amaçlayan ülkemiz için
katk salayacan düünüyoruz.
anlurfa, tarihi yapsyla iç ve d turizmde dikkat çeken ehirlerden birisi.
anlurfa, with its historical structure, is one of the eye-catching cities in both domestic tourism and foreign travel.10 www.tekstilteknoloji.com.tr
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19