Page 11 - tekstilteknoloji_eylul-september
P. 11

tekstilteknoloji_eylul_Tekstil Subat 9/3/14 2:47 PM Page 7


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
Güneydou Anadolu Projesinin hayata geçmesiyle anlurfa tarm konusunda önemli ilerleme kaydetti.
With the implementation of the Southeastern Anatolia Project, anlurfa has made a significant progress.
ze kazandrabilmek adna 1. OSBde geniletme çalmala-
rna hz verdik. Üçüncü Organize Sanayi Bölgesinin kurul-
mas için altyap çalmalar balattk, hatta 4. ve 5.
OSBnin de fizibilite çalmalar devam etmektedir.
Bununla birlikte Hazr Giyim ve Konfeksiyon sektöründe
faaliyet gösteren firmalarn anlurfada yatrm yapmas-
na imkan salayacak Hazr Giyim Organize Sanayi Bölgesi
kuruyoruz. Firmalardan ön talepler topland, proje hzla
gerçekletiriliyor, 2016 da faaliyete geçecektir inallah.


anlurfadaki tekstil sektörü
Tekstil Sektörü anlurfann toplam sanayisi içerisindeki
%35lik pay ile ilk srada yer almaktadr. Alt sektörleri ince-
lendiinde arlkl olarak firmalarn Tekstil elyafnn hazr-
lanmas (Çrçr) ve iplik haline getirilmesi konularnda faa-
liyet gösterdiklerini söyleyebiliriz. anlurfada birinci sek-
tör olmasna karn markalam, yüksek standartlarda
imalat yapan firma says çok azdr. Sezonluk çalan ve
geçici istihdam yaratan Çrçr tesisleri bu sektörde ön
plana çkmaktadr. Durum böyle iç açc görünmese de ili-www.tekstilteknoloji.com.tr / 7
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16