Page 8 - tekstilteknoloji_ekim_october_2014
P. 8

tekstilteknoloji_ekim_Tekstil Subat 9/29/14 1:36 PM Page 4


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition

Tekstil Ülkesi Türkiyede, Makine

Üretiminin de Gelimesi Gerekiyor


Machinery Production Should Also Be

Developed in Turkey, the Country of Textiles

Adil Nalbant
TEMSAD- Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Dernei Yönetim Kurulu Bakan
TEMSAD Chairman of the Executive Board Textile Machinery and Accessories Industrialists Association

2014 ylnda tekstil makine ihracatmzn küçük oranda
art kaydettiini, ithalatn da biraz daha gerilediini görüyo-
ruz. Bu bize, Türk tekstil yatrmclarnn 2014 ylndaki seçim
havasndan dolay biraz yavaladn ve 2015 ylndaki yeni
yatrmlar için ITMA Milano Fuarn beklediini düündürüyor.
Ama 2014 ylnn son çeyreine girdiimiz bu günlerde, sek-
törün hareketleneceine ve geliimine devam edeceine ina-
nyorum. Buna da Türkiyemizin ve bütün dünyann gözbebe-
i Gaziantepte yaplacak olan OTM 2014 Ortadou Tekstil
Makineleri Fuarnn büyük bir
etkisi olacaktr. Son çeyrekte
hem Yerel Seçimlerin hem
de Cumhurbakanl seçi-
nin tamamlanm olmas,
2015 le ilgili beklentilerimi-
zi daha olumlu hale getiri-
yor. Yakalanlan ivmeyle,
tekstil sektörünü ve tekstil
makine üreticilerini daha
baarl bir son çeyrek ve
2015 yl bekliyor.

TEMSAD- Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Dernei
Tekstil makine ihracatn- Yönetim Kurulu Bakan Adil Nalbant
da art kaydettik Adil Nalbant, Chairman of the Executive Board, TEMSAD Textile
Machinery and Accessories Industrialists Association
Tekstil makineleri ihracatmz
%5-6 art kaydetti. Türkiyenin genel ihracatnda bu art
oldukça dikkat çekiyor. Türkiyenin genel makine ihracat da
%11-12lik bir art gösterdi. Bu verilere baktmzda, hem
genel makine ihracatnn hem de tekstil makine ihracatnn
iyi durumda olduunu düünebiliriz ancak ithalatla karla-
trdmzda baka bir sorun görüyoruz. Özellikle tekstil maki-
neleri konusunu deerlendirdiimizde, 2 milyar dolar ve üzeri
ithalat yaptnz yerde, 300 milyon dolar ihracat yapabiliyo-
ruz. Türkiye, dünyann 3. tekstil makineleri alcs durumunda-
dr. Tekstil makinalar satnda ise dünyann 16-17. srasn-
dayz. Makine halsndan ev tekstiline, hazr giyimden iplik
üretimine kadar tüm konularda dünya tekstil sektörünün en4 www.tekstilteknoloji.com.tr
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13