Page 24 - tekstilteknoloji_ekim_october_2014
P. 24

tekstilteknoloji_ekim_Tekstil Subat 9/29/14 1:37 PM Page 20


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
tuda tekstil makineleri ve hatta tüm makine sanayisinin
stratejik sektör ilan edilmesi ve gelimesi için tevikle-
rin, desteklerin verilmesi gerekmektedir. Bugün
talyann, Almanyann Güney Korenin, Çinin,
Japonyann tarihine ve geliim sürecine baktmzda,
yapmamz gerekenler ortadadr. Dünyay yeniden kefet-
meye gerek yok. Türkiyenin hem yatrmclar olarak hem
de hükümet olarak sanayilemeye önem vermesi gerekir.
Bununda en kolay yolu tekstil ve tekstil makineleri üre-
tim sanayisi ile olur. Tekstil üretiminin en rahat balaya-
ca ve önem verilmesi gereken yer ise Dou ve
Güneydou Anadolu bölgesi olacaktr.
Türkiyede tekstil sektörünün yönelmesi gereken
bölgelerin neden buralar olduunu açar msnz?
Mehmet Arikli: Çünkü Dou ve Güneydou Anadolu,
en fazla istihdam açnn bulunduu ve nüfusun youn
olduu bölgedir. Bu nedenle en fazla önem gösterilmesi
gereken yerlerdir. Bugün ky bölgelerimizde veya büyük
ehirlerimizde hizmet sektöründen ve/veya çeitli sek-
törlerden kazanç salanabiliyor. Ama Dou ve
Güneydouda bu mümkün deildir.
Söz konusu bölgemizde tam huzurun salanmas için
buradaki nüfusun karnnn doymas gerekmektedir. Bunu
da i imkanlar salayarak, özel iletmelerin açlmasn
tevik ederek yapabilirsiniz. En güzel arac ve balana-
cak nokta tekstil sektörüdür. Çünkü tekstil sektörü hem
hzlca sanayilemeyi salamakta hem de ucuz ve hzl
eleman istihdamna imkan yaratmaktadr. Bugün dün-
yada bir insana i oluturmann ortalama maliyeti 200
bin dolarlar civarndadr. Ama tekstilde çok rahat 20 bin
dolarlara bir kiiye i oluturulabilmektedir.
Dolaysyla Dou ve Güneydouda sanayileme konu-
sunda, destekler verilmeli, özellikle tekstil yatrmlar
tevik edilmelidir. Hem sektörümüz hem de bölge için
bu çok önemlidir.
Onun için ben Gaziantepte yaplacak OTM 2014
Fuarn çok önemsiyorum. Çok yerinde bir karar. Baarl
olmas için hem ahsm, hem TEMSAD, hem de Makine
hracatçlar Birlii olarak gerçekten destekliyoruz. Biz
Ateks olarak ihracat arlkl bir firmayz ama srf OTM
2014 Fuarna destek olmak amacyla fuarda yer alyo-
ruz.

Üretim tesislerinin ve sanayinin stanbul dna
çkmas yönünde uygulamalar var. Bu konuda
deerlendirmeniz nedir?
Mehmet Arikli: Sanayi stanbulun dna çksn deni-
yor ama bugün bir gda sanayi ile bir makine sanayi ayn
deil. Bizim makine sanayinde atk olarak sadece evsel
atk var. Çöpümüz, bacamz, enerji ihtiyacmz yok. Ama
üretimde kullandmz binlerce parça hammadde ihti-
yacmz oluyor, bunlar yerli veya yabanc yüzlerce fir-
madan alyoruz. Bu nedenle lojistik kolaylk, hzl ula-
m imkan ve çevremizde bunlara ulamamz büyük
önem tamaktadr. Bizim stanbulun 50 km dna
çkma gibi bir ansmz olamaz. Teknoloji irketleri
stanbul dna çkarsa ölürler. Ama bugün hala
stanbulun göbeinde gda, ekerleme, çimento yem,
plastik fabrikalar gibi tesisler var, bunlarn ehrin d-
na çkmas gerekmektedir.20 www.tekstilteknoloji.com.tr
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29