Page 20 - tekstilteknoloji_ekim_october_2014
P. 20

tekstilteknoloji_ekim_Tekstil Subat 9/29/14 1:37 PM Page 16


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition

Dou ve Güneydouda Tekstil

Yatrmlarnn Desteklenmesi için

OTM 2014 Fuar Çok Önemlidir


OTM 2014 Exhibition Is of Vital Importance

for Supporting Textile Investments in the

East and the Southeast

Mehmet Arikli: Dou ve Güneydouda sanayileme konusunda destekler verilmeli, özellik-
le tekstil yatrmlar te vik edilmelidir. Hem sektörümüz hem de bölge için bu çok gereklidir.
Onun için ben Gaziantepte yaplacak OTM 2014 Fuarn çok önemsiyorum. Çok yerinde bir
karar. Baarl olmas için hem ahsm, hem TEMSAD, hem de Makine hracatçlar Birlii
olarak gerçekten destekliyoruz.
Mehmet Arikli: Assistance should be provided for industrialization in the East and the
Southeast and particularly textile investments should be incentivized. This is really necessary
for both the region and our sector. For this reason, I attach great importance to OTM 2014
Exhibition which will be held in Gaziantep. It is quite a sound decision. Both me and TEMSAD
and Machinery Exporters Association totally support the exhibition for its success.

1992 ylnda örme üretimi için kurulan, daha
sonra makine üreticisi olan Ateks Örme ve Tekstil
Endüstrileri San. ve Tic. Ltd. tinin Genel Müdürü Mehmet
Arikli, Türk tekstil makine sanayinin de yakndan tand,
çok aktif bir isim TEMSAD
Tekstil Makine ve Aksesuar
sanayicileri Dernei Bakan
Yardmcs, Makine
hracatçlar Birlii Yönetim
Kurulu Üyesi, stanbul
Sanayi Odas Meclis Üyesi,
Makine Tantm Grubu
Yönetim Kurulu Üyesi,
Türkiye hracatçlar Meclisi
Genel Kurul Delegesi ve
TÜBTAK TEYDEB Yürütme
Kurulu Üyesi de olan
Mehmet Arikli, Türk tekstil
makine sanayi hakknda
sorularmz yantlad
Tekstil makine üretim Mehmet Arikli, firmada olduu zamanlar Ar-Ge laboratuvarnda yeni
sanayisi neden önem- teknolojiler ve yenilikler üzerine younlayor.
Mehmet Arikli, focuses on new technologies and innovations in
lidir? R&D laboratory when he is in the company.
Mehmet Arikli: Bütün
ülkelerin sanayisi, tekstil üretimiyle balamtr, gelitikçe
tekstil makineleri üretmeye yönelmilerdir. Daha da zen-
ginletikçe, tekstil makinelerini dier ülkelere satmlardr
ve orda üretilen tekstilleri daha ucuza satn almlardr.
Tekstil makinelerinde gelitirdikleri bu teknolojiyi de
savunma sanayi, havaclk, otomotiv gibi sektörler için
kullanmlardr. Bugün gda sanayinde kullanlan makine-
lerinin bile know how tekstil makinelerinden gelmitir.
Bugün büyümenin kalc olmas için sanayinin büyümesi
lazm. Baktmz zaman son on ylda sanayinin milli geli-
16 www.tekstilteknoloji.com.tr
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25