Page 18 - tekstilteknoloji_ekim_october_2014
P. 18

tekstilteknoloji_ekim_Tekstil Subat 9/29/14 1:37 PM Page 14


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
Bunlar göz önüne alndnda, Avrupal makine üreticilerinin
çok iyi düünmesi gerekir. Bugün Türk tekstil ve makinelerin-
de geldiimiz nokta, krlma noktasdr. Biz batl makineciler
için çok iyi bir pazarz ve çok iyi bir partner durumundayz.
Ayrca Türkiye stratejik ve lojistik olarak da çok önemli bir
yerdedir. Büyün bunlar Türkiyeyi yatrm için çok önemli bir
hale getirmektedir. Tekstil makinelerinde Avrupal makine
üreticileri, Türkiyede üretime scak bakmal ve balamaldr.
ster kendi firmalarna üretim tesisi açmal, ister bir Türk
ortak alarak yatrm yapmaldr. Ancak Türkiyede tekstil
makine üretimi gerçekletirmeleri gerekir. Çünkü Türkiye bir
tekstil merkezidir ve bunun teknolojilerinin de burada üretil-
mesi gerekmektedir.

Devletin yannda olduunu bilmek, tekstil üretici-
sine güç veriyor
Tekstil, bu ülkenin vazgeçilmez bir sektörüdür. Milyonlarca
insan bu iten ekmek yemitir ve yemee de devam edecek-
tir. Tekstil sektörü bu ülkede kalacaktr, bu topraklarn öz be
öz mesleidir. O yüzden tekstil bitti, tekstili yapmayalm,
tekstili brakalm gibi söylemler, bizzat söyleyenler tarafn-
dan tekzip edildi. Dünyadaki yüksek teknolojili üretimlere
baktmzda, örnein biz belki uydu üretemiyoruz ama uydu-
nun da ana maddesi olan karbon elyaf üreten dünyadaki 6
ülkeden birisiyiz. Ayrca yeni nesil Boeing veya Airbus uçak-
larnn %50si tekstilden oluuyor. Bu nedenlerle dünyadaki
önemli üreticilerden birisi olarak bizim tekstilimizi koruma-
mz gerekiyor. Bunun için devletin de gerekeni yapmas
önemlidir. Son 4-5 ylda, tekstildeki yükselme trendinin bir
sebebi, iplik ve dokuma kumalarn ithalatna konulan güm-
rük vergileridir. Bu vergiler maddi olarak üreticiye bir getiri
salamyor ama manevi olarak üreticileri rahatlatt için
tevik edici ve güven verici oluyor. Çünkü Devlet yurtdn-
dan gelen kumalara vergi koymu, kota koymu, demek ki
beni koruyor, o zaman ben yatrm yapaym, sahada olaym
diye düünüyorlar. Bu tür uygulamalar, yatrmcya Devlet
benim arkamda hissi veriyor.
Türkiyedeki tekstil üretimini biraz daha pahal, biraz daha
moda, biraz daha marka hale yönelip daha üst lige tarsak,
Türkiye ekonomisinin cari aç kalmaz. u anda cari aça en
büyük katk tekstil sektöründen gelmektedir. 29 milyar dolar
ihracat yapyoruz, bunun karlnda 14,5 milyar dolar itha-
lat yapyoruz. Yani cari aça benim 15 milyar dolar katkm
var demektir.
Bizim dünyada rekabet edebileceimiz tek sektör, tekstil
sektörüdür. Baktnz zaman 1 trilyon dolarlk dünya tekstil
pazarnda Türkiye 30 milyar dolarla %3 pay alyor, bu payn
daha fazla olmas gerekiyor.14 www.tekstilteknoloji.com.tr
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23