Page 16 - tekstilteknoloji_ekim_october_2014
P. 16

tekstilteknoloji_ekim_Tekstil Subat 9/29/14 1:36 PM Page 12


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition


Dünyadaki yüksek teknolojili üretimlere baktmzda, örnein biz belki uydu üretemiyoruz ama uydunun da ana maddesi olan karbon
elyaf üreten dünyadaki 6 ülkeden birisiyiz.
Considering worldwide high-tech production, maybe we cannot manufacture satellites but our country is one of the six countries
producing carbon fibres in the world.

kontrollü gelseydi, bugün o firmalar makinelerini gelitirmi
ekilde hala üretiyor olacaklard hatta belki de dünyann en
iyi makinelerini üreteceklerdi.
Yllar önce Gaziantep ilimizde birkaç tane hal dokuma tez-
gah yapan arkadamz vard. Bu firmalar 1999da Pariste
yaplan ITMA Fuarnda kendi gelitirdikleri hal makinelerini
sergiledi. Bugün Gaziantep bölgesindeki hal sektörünün
temelinde, Türkiyede üretilen o hal makinelerinin mayas
vardr. Gaziantep, bu makine üreticileriyle beraber halcl
örenmitir. Sonraki dönemde hal üreticileri, yurt dndan
makine ithal ederek kendi geliimini sürdürmü ve dünyada
bir numara olmutur.

Avrupal makine üreticileri Türkiyeye yatrm yap-
maldr
Hayatta en baarl insanlar, baarszlklarndan ders alp
kendini daha ileriye geri götüren insanlardr. Bizim de bugün
içinde bulunduumuz durumdan syrlp, atlm yapmamz
gerekiyor. Bu tür sorunlar sadece Türkiyeye özel deil, ayn
skntlar Avrupal ülkeler de yayorlar. Örnein Almanyada
2008 krizinden sonra makine üreticilerinin says 9 binden 6
bine dütü. Ancak makine ihracatlar 200 milyar dolardan
300 milyar dolara çkt. Yani makine sanayisi küçülmü gibi
görünse de aslnda büyüdü. Bunu, baz firmalar zor durumda
olan firmalar satn alarak, bünyesine katarak gerçekletirdi.
Böylece hem dier firmann pazarn kulland hem de üretim
tesisini ve teknolojik birikimini
Ayrca 2008den sonra Avrupal tekstil makine üreticisi fir-
malarn hzl ekilde toparlanmasn salayan en önemli
etken Türkiyedir. Kriz döneminin ardndan Türkiyede yaplan
yatrmlar, çou makine üreticisinin kurtulmasn ve üretime
devam etmesini salamtr.12 www.tekstilteknoloji.com.tr
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21