Page 14 - tekstilteknoloji_ekim_october_2014
P. 14

tekstilteknoloji_ekim_Tekstil Subat 9/29/14 1:36 PM Page 10


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
neti yaptlar, bu büyük bir hatayd. imdi kurlarn olduu sevi-
yelerden memnunuz. u anki kurlarla daha iyi sonuçlar ala-
biliyoruz ama son 12 ylmza baktmzda, sanayi üretimi
ekonominin içinde %25ten %15lere dümü. Bu çok büyük
bir açktr. Üretimin azald bir ülkede insanlar nasl ve neyle
geçinecekler, neyi tasarruf edecekler?
Yeni kurulan 62. Hükümet, bu konuyu programna ald, artk
üretim ve sanayi de desteklenecek diye umuyoruz. Biz maki-
ne üretimi konusunun da önemsenmesi için ilgili yerlere ba-
vurularmz yaptk, umarm dikkate alnr. Çünkü sanayi ve
üretim demek, makine demektir. Kendi ürettiimiz maki-
neleri kullanrsak, makine ithalatna harcanan 29 milyar
dolar Türkiyede kalr. Makine ithalat, 50 milyar dolar har-
canan enerji ithalatndan sonra en fazla harcama yaplan
2. kalemdir.

Tekstil makine üretiminin gelimesi için devletin
önlem almas önemlidir
Sanayi devriminde devletler tarafndan çok kat politikalarla
makine sanayi kurulmu, korunmu ve hala da korunmakta-
dr. Türkiyede makine üreticileri maalesef bu kadar ansl
deil. Dünyaya kar rekabet ve mücadele eden ve bunu
kendi imkanlaryla yapan makine üreticilerinin devlet tarafn-
dan korunmas ve desteklenmesi gerekir. Dünyada bu konu-
da gelimi ülkelere baktmzda, makine sanayinin devlet
tarafndan kurulduunu, desteklendiini ve hala da resmi
politikalarla korunduunu görebiliriz. Örnein Almanyann
her sanayisini alsanz da, makine sanayisi kalr. Rusyann
savunma sanayini, ngilterenin elektronik sanayini,
Fransann uzay nükleer sanayini alamazsnz, ykamazsnz.
Makine sektörü dediimiz olay, Ahmetin Mehmetin kendi
balarna yapaca i deildir; 25-50-100 yllk devlet politi-
kalaryla desteklenmesi gerekir. Örnein devlet, ikinci el
makinelerin ucuz fiyatlarla Türkiyeye giriini engellenmeli.
Bunun yerine benzeri makinelerin Türkiyede üretiminin art-
mas için destek verilmeli. Son yllarda hzla gelien Çin örne-
ine bakarsak; 1993te makine ihracat 3 milyar dolard,
2013teki makine ihracat 300 milyar dolar at. Son 20
ylda bu kadar ilerlemeyi ve büyümeyi nasl baardn ince-
lememiz gerekiyor. Çinde makine sanayisinin geliimini
engelleyecek hiçbir ey ülkeye sokulmuyor. Ama kendileri
dünyann tüm ülkelerine rahatça istedii makinelerle girebi-
liyor.
Türkiye için bu konuya baktmzda, örnein Bursada
1980li yllarda dokuma tezgah üreten 7-8 tane firma vard,
bugün hiçbiri yok. Bu arkadalarmz desteklenseydi, 1980li
yllarn sonuna doru açlan gümrük kaplarnda bedavaya
gelen o ikinci el tekstil makineleri gelmeseydi veya gelirken10 www.tekstilteknoloji.com.tr
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19