Page 11 - tekstilteknoloji_ekim_october_2014
P. 11

tekstilteknoloji_ekim_Tekstil Subat 9/29/14 1:36 PM Page 7


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
orta büyüklükte iletmelerdir. Bu firmalarn dünyadaki rakip-
lerine karn her yönden korunmas gerekmektedir. Ucuz ve
kalitesiz makinelerinin ülkeye girmesine engel olunmas, ei-
time önem verilmesi, bunun için devletimizin makine sektö-
rüne olan algsnn deimesi önemlidir. Sözle deil özde
destek vermeli, bizleri bürokrasiye ve bürokratlara mahkum
etmemelidir.
Bu konuda, makine ithalatçlar bile ayn fikirdedir. Yabanc
makine üreticisi firmalar, Türkiyede üretim ve yatrm yap-
mann yollarn aramaktalar. Çünkü Türkiyenin dünya ülkeleri
gözünde bugün geldii nokta çok iyidir ve önemlidir. Özellikle
2008de yaanan global ekonomik krizde Türkiye ekonomisi
ve sanayisi güvenilirliini ispatlad. O dönemde kazandmz
tecrübeyle bugün her türlü global krizde istikrarmz sürdürü-
yoruz. Bu özelliimiz de bizi dünyadaki firmalarn gözünde
güvenilir bir konuma getirmitir. Hükümetimizin de bunlar
lehimize çevirmek için yabanc yatrmclar Türkiyeye çek-
meleri çok önemlidir.


Yerli makine sanayi kalkndrlmal
Biz TEMSAD Yönetiminde, Odalar Birliinde, Sanayi ve Ticaret
Odasnda, dier makine sektöründeki arkadalarmzla bera-
ber yerli makine sanayinin kalknmasyla ilgili bir çalmalar
yapyoruz ve önemli çabalarmz oluyor. Bizi yönlendiren
kurumlara doru bilgileri topluyoruz, en iyi ekilde raporlar
hazrlayp sunuyoruz, planlamalarn doru yapabilmeleri için
sürekli görüüyoruz. Yeni hükümetimizin, özellikle Babakan
Yardmcs Ali Babacann yapm olduu dikey deil yatay
büyümü ve sanayi üretimindeki art açklamas bizleri
oldukça umutlandrd. Çünkü bundan önce, AKP iktidarndaki
son 12-13 ylda altyap, inaat, turizm, hizmet, finans, oto-
motiv, salk sektörleri belli yaplandrma ve düzenlemelerle
iyi yerlere getirildi. Ama maalesef sanayi geri planda kald.
7-8 yl döviz kuru düük tutularak Türkiyeyi bir ithalat cen-Makine halsndan ev tekstiline, hazr giyimden iplik üretimine kadar tüm konularda dünya tekstil sektörünün en önemli ülkeleri
arasndayz.
We are among the most important countries in the worldwide textile sector in terms of all branches from machine-made carpets to
home textiles, ready-made garments and spinning.www.tekstilteknoloji.com.tr / 7
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16