Page 10 - tekstilteknoloji_ekim_october_2014
P. 10

tekstilteknoloji_ekim_Tekstil Subat 9/29/14 1:36 PM Page 6


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition


Özellikle dünyann en kaliteli ve iyi ipliini, dokumasn üreten bir ülke olarak bunlarn makinelerinin tamamn ithal ediyoruz.
As a country which particularly manufactures the best yarns and woven goods with the highest quality, we import all of the relevant
machines.
önemli ülkeleri arasndayz. Bir baka deyile dünya tekstili-
ne yön veren bir ülkeyiz ancak tekstil makineleri üretiminde
dünyaya baml durumdayz Özellikle dünyann en kaliteli
ve iyi ipliini, dokumasn üreten bir ülke olarak bunlarn
makinelerinin tamamn ithal ediyoruz. Burada tekstil maki-
neleri üreticilerinin elinden fazla bir ey gelmiyor. Son 5-6
yldr kendi imkanlaryla ihracatlarn 300 milyon dolar snr-
na getirdiler ama burada tkandlar. Bundan sonra daha akll
projelerin yaplmal, ksa- orta ve uzun vadeli planlamalarla
sadece tekstil makineleri deil tüm makine sektörünün tek-
rar masaya yatrlp ele alnmaldr.


Hükümetin makine üretimini ciddi anlamda destek-
lemesi gerekiyor
Hükümetimizin makine üretimi ve ihracat konusunda, kesin-
likle ülkenin menfaatini ön planda tutan, gelecee yönelik bir
stratejisi ve planlamas olmaldr. Bunun, gelimi batl ülke-
lerde olduu gibi yaplmas gerekiyor. Yani makine üretimi,
stratejik sektör ilan edilmeli, her türlü teviklerle desteklen-
melidir. Sadece eylem planlar hazrlayp, tamam sevgili
makine sektörü, biz sizi çok düünüyoruz, ite önünüze eylem
plann da koyduk, buyurun bürokratlar da bunu çok iyi takip
ediyor, biz gözlüyoruz deyip kendimizi kandrmann kimseye
faydas yok. Burada bir ey yaplacaksa açk ve net olmaldr.
Savunma, uçak- havaclk- uzay, otomotiv, inaat vb. bütün
sektörlerimizin temeli ve ana girdisi saylan makine sektörü-
nün çok iyi düzenlenmesi gerekiyor. Bu ülkeye, gelecee
yönelik bir eyler yapmak istiyorsak, öncelikle ayaklar üze-
rinde durabilen, ülkesine hizmet edebilen, bütün dünyada
kabul gören, gelimi batl ülkeleriyle ayn seviyede makine
sektörünün kurulmas zorunludur. Bunun için özel sektörün ya
da ahslarn kendi imkanlaryla bir eyler yapmas çok zor.
Makine üreticilerimizin %99u KOB niteliindedir, küçük ve6 www.tekstilteknoloji.com.tr
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15