Page 9 - tekstilteknoloji_agustos2014
P. 9

tekstilteknoloji_agustos_Tekstil Subat 8/11/14 9:50 AM Page 7


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
Kipa plik
200.000 m² kapal alan, 205.000 i kapasiteli 5 adet ring iplik
fabrikas, 20.500 rotor kapasiteli 3 adet openend iplik fabrikas
ve deneyimli 2000 çalan ile günlük 300 ton iplik üretimi ger-
çekletirmektedir. Kipa Holding'e bal iplik üretim tesisleri,
sektörde her zaman kaliteli üretimi, zamannda teslimat ve
müteri odakl çalmay kendisine ilke edinerek, dünyann
önemli iplik tedarikçileri arasnda yerini almtr. Kipa plik,
ürettii ipliklerin %50'sini ihraç
ederek iplik sektörünün loko-
moti olmay baarmtr.
9488 i makine kapasitesi ile
günlük 15 ton katlama büküm
ve günlük 10 ton iplik ve elyaf
boyama kapasitesi ile sektör-
de öncü kurulular arasnda
yerini alan Kipa plik, sürekli
olarak kendini gelitirerek ben-
zerine az rastlanlan bir büyü-
me trendi göstermitir.
Dünyann en kaliteli elyaarn
kullanarak, harmandan iplie
kadar tüm üretim prosesleri, ileri teknoloji laboratuar cihazlar
ile kalite kontrole tabi tutularak son üründe yüksek kalite hede-
ne ulalmaktadr.

Bozkurt Konfeksiyon
Kipa Holding'in irketlerinden Bozkurt Konfeksiyon, ylda
3.000.000 adet üretim ve 60.000.00 USD ciro ile dokuma,
hazr giyim kapasitesiyle Türkiye'nin önde gelen üreticile-
rindendir.
Bozkurt Konfeksiyon 1954'te kurulmu olup iplik ve dokuma
üretimiyle iletmeye açlmtr. O günden beri üretimde yüksek
kaliteyi amaçlam, mükemmeliyetçiliin öncülüünü yapmtr.
1980'li yllarn ilk yarsnda hazr giyim üretimine balanarak
yüksek kaliteli dokuma ürünlerinin yannda hazr giyimde de kali-
teli üretimlerin ihracatna balamtr. Bugün Kipa Holding bün-
yesinde yer alan Bozkurt Konfeksiyonun, Kahramanmara'ta
14.000 m² üretim ve stanbul'da 8.000 m² tasarm, pazarlama,
lojistik ve üretim tesisleri bulunmaktadr.

Lee Cooper
Kipa Holding 2010 ylnda büyük bir atlm ile 1908de Dou
Londrada Middlesex Streette doan Avrupann en eski denim
markas Lee Coopern Türkiye perakende, pazarlama ve üretim
haklarn ald. Türkiyede hzl büyüme stratejisi izleyerek önü-
müzdeki üç yl içinde 200 sat noktasnda olmay hedeeyen
markanndünyada 98 ülkede 4000e yakn maazas bulun-
maktadr. 2013 ylnda Lee Cooper 100den fazla sat nokta-
snda yoluna devam etmektedir.
Kipa Holding Yönetim Kurulu Bakan Vekili Ahmet Öksüz ile
Kipan geldii nokta ve gelecei hakknda görütük.www.tekstilteknoloji.com.tr / 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14