Page 8 - tekstilteknoloji_agustos2014
P. 8

tekstilteknoloji_agustos_Tekstil Subat 8/11/14 9:50 AM Page 6


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
makinalar devre d braklarak yenileriyle deitirilmekte-
dir. Bunun sonucu olarak makinelerin büyük çounluu
henüz 5 yan dahi doldurmamtr. Günlük 100.000 met-
renin üzerinde deiik yap ve karmlarda kuma üretimi
yaplmaktadr. DornierRapier, DornierAir-Jet ve Picanol
Rapier tezgahlaryla üretim, iplii boyal kumata yllk
7.200.000 metreye, düz boya için ise yllk 18.250.000
metreye ulamaktadr. Kipa Kuma Ürün Gelitirme
Bölümü son derece donanml ve çada bir vizyona sahip-
tir. Pazar ihtiyaçlar sürekli deimekte, ürün gelitirme
bölümü bu deiime ayak uydurmakta ve bu dorultuda
müterilerine hizmet etmektedir. "Boyama tekniklerinde
üstün baar" ileri teknoloji ürünü sistemleri ve programlar-
la çalan laboratuarlarnda müterileri için en iyi boya
tanmlamalar elde edilebilmektedir.

Kipa Denim
Yatrm faaliyetlerine Kipa irketler Grubu bünyesinde
2002 ylnda balanm olup, Aralk ay itibariyle makine ve
tesisat montaj tamamlanm, 2003 yl Ocak aynda üreti-
me balamtr. 30.202 m² açk alan ve 64.646 m² kapal
alan olmak üzere toplam 94.848 m² üzerinde kurulu olan
Kipa Denim'in faaliyet alan denim kuma üretimi ve ring
iplik üretimidir. Gerçekletirilen üretim hem iç piyasada
tüketilmekte hem de yurt dna ihraç edilmektedir .
Kipa Denim 2.000.000 m/ay (25 milyon m/yl) mamul
kapasite ile üretim yapmaktadr. Kipa Denim, 24 saat 3
vardiya kesintisiz çalan yaklak 900 personeli ve gelien
global pazar koullar karsnda kendini devaml yenile-
mektedirwww.tekstilteknoloji.com.tr
6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13