Page 6 - tekstilteknoloji_agustos2014
P. 6

tekstilteknoloji_agustos_Tekstil Subat 8/11/14 9:50 AM Page 4


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition

Kipa, Tekstil ve Konfeksiyon

Yatrmlaryla Büyümeye

Devam Ediyor


Kipa Continues Growing with Textile and

Garment Investments

Ahmet Öksüz: Kipa Holding, 1984 ylnda kuruldu. Bizim grubumuzun balangc tekstil
sektörüdür. Günümüzde Türkiyenin en büyük sanayi gruplarndan birisi haline gelen
Kipata, tekstilin önemi hiçbir zaman azalmad. Genelde büyüyen gruplarda tekstilden
yava yava çkma diye bir ey vardr, bizde öyle olmad, tam tersine yatrmlara devam
ettik.
Ahmet Öksüz: Kipa Holding was established in 1984. The beginning of our group is the
textile sector. The importance of textile has never declined in Kipa, which has become one
of the largest industrial groups in Turkey today. Generally, expanding groups slowly move
away from textile, but we did not do such a thing; on the contrary, we have sustained invest-
ments.

7.000 kiiyi aan insan kayna, 1 Milyar Dolar bulan
cirosu ve sahip olduu deerlerle Kipa uluslararas piyasalar-
da da tannan bir irketler grubu oldu.stanbul Sanayi Odas'nn
açklad Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluu sralama-
sna ilk kez 1991 ylnda giren Kipa irketleri, holdinglemeden
sonra bu gelenei sürdürmekte ve her geçen yl daha üst sra-
lara yükselerek performansla-
ryla öncü ve lider konumlarn
güçlendirmektedir. Ayn
zamanda "En Hzl Büyüyen
Firma Ödülü" sahibi irketleri
ile Kipa, fabrika says bak-
mndan Türkiye'nin en büyük
gruplarndan birisidir.
Dünyann dört bir yanna yap-
lan ihracatlar ylda 200 Milyon
Dolara yaklamtr. Ulat
ihracat performansyla
Türkiye'nin önde gelen grupla-
rndan Kipa ayrca
Kahramanmara'n en fazla
Kipa Holding Yönetim Kurulu Bakan Vekili Ahmet Öksüz
ihracat gerçekletiren grubu-
Kipa Holdings Vice Chairman of the Executive Board, Ahmet Öksüz
dur.
Tekstil alannda entegre üretim tesisleriyle dünyann önde
gelen rmalarna iplik, kuma ve konfeksiyon ürünleri tedarik
eden Kipa ylda 140 bin ton iplik, 50 milyon metre kuma ve
5 milyon adet hazr giyim üretim kapasitesine ulamtr.

Kipa Mensucat
Kipa Mensucat deiik özellik ve fonksiyonlarda üstün kaliteli
ürünler çkarmaktadr. Makine parkuru en yeni teknolojilere
sahip olacak ekilde sürekli modernize edilmekte ve eskiyenwww.tekstilteknoloji.com.tr
4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11