Page 25 - tekstilteknoloji_agustos2014
P. 25

tekstilteknoloji_agustos_Tekstil Subat 8/11/14 9:52 AM Page 23

üretiminde de önemli avantajlar salayacak. Son ürünün
yani kuman en iyi ekilde ortaya çkmas amacyla iplikte
de gereken deiiklikleri, çalmalar ve gelimeleri yapabile-
ceiz. Bu anlamda biz de üretimde rahatlayacaz.


16-19 Ekim 2014 tarihlerinde Gaziantepte düzen-
lenecek olan OTM 2014 Fuar hakknda fikirlerinizi
alabilir miyiz?
A. Kadir Kurtul: Üretici ve yatrmc firma yetkilileri, fuar
ziyaret ettiklerinde makineleri yakndan görmek, incelemek
istiyorlar. Bir stantta firmann logosu ve broür görmek yet-
miyor. Bu anlamda stanbulda düzenlenen ITM fuarlar iyi
oluyor. stanbulun çevre ülkelerden de gelinebilecek koulla-
ra sahip olmas da bu anlamda büyük avantaj salyor. Biz
nasl dünyann çeitli yerlerine, örnein Münihe, Milanoya,
Barselonaya fuarlara gidiyorsak, stanbulda bu merkezler-
den birisi olmal diye düünüyorum. stanbul merkez alnmal,
tek fuarla yani ITM fuaryla devam edilmelidir. stanbula
hem katlmc hem de ziyaretçi anlamnda dünyay çekmeye
ve bu konuda uluslararas bir merkez olmaya enerjimizi har-
camalyz.


www.tekstilteknoloji.com.tr / 23
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30