Page 24 - tekstilteknoloji_agustos2014
P. 24

tekstilteknoloji_agustos_Tekstil Subat 8/11/14 9:51 AM Page 22


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
yatrm yapmalyz. Bunu da doru yerde yapmamz gereki-
yor. Biz de yatrmlarmza Diyarbakrda devam ediyoruz.
Ama Kahramanmarataki tesislerimizde de yeni yatrmlar
yapyoruz.


Kahramanmarataki yatrmlarnz nelerdir?
A. Kadir Kurtul: Kahramanmarataki tesisimizde 250 tez-
gahlk dokuma salonu kurduk, bu yln sonuna kadar inaat
tamamlanacak ve 2015in ilk çeyreinde üretime balaya-
cak. Geçen yl farkl bir iplik çeidi üretmek amacyla Vortex
yatrm yaptk. Melanj iplik üretimine baladk. Ksa kesik
elyafta her türlü ürünü yapyoruz. Ayrca teknoloji olarak
open end, ring, Vortex olarak çeitliliimiz var. Polyester ve
pamuk dahil her türlü karm yapabiliyoruz.


Ürünlerinizi hangi ülkelere ihraç ediyorsunuz?
A. Kadir Kurtul: Kahramanmara tesisimizde günlük 100
ton civar iplik üretiyoruz. Bunun %75ini kendimiz kullanyo-
ruz. Kalan ksm da yerli ve yabanc müterilerimize gönderi-
yoruz. plik olarak arlkl Brezilyaya ihracat yapyorduk ama
bu aralar o pazar biraz yavalad. Kuma olarak, Türkiyenin
örgü kumata en fazla ihracat yapan firmasyz. Kuman
dnda 450 çalan olan bir konfeksiyon üreticisiyiz. Büyük
markalara ipliinden, kumana, boyasndan konfeksiyonuna
her eyi yapp bitmi olarak veriyoruz. Bu da onlarn iine
geliyor. Bu özelliimiz bizi daha hzl, daha kaliteli, daha
güvenilir hale getiriyor. Biz skur olarak kumata markayz
zaten. Almanya, Fas, Rusya gibi ülkelerde kendi ubelerimiz
ve depolarmz var.


Ar-Ge ve Ür-Ge konularnda çalmalarnzdan söz
eder misiniz?
A. Kadir Kurtul: Bizim için Ar-Ge ve Ür-Ge konular büyük
önem tamaktadr. Hem buradaki tesislerimizde, hem de
stanbulda bu konuda çalmalar yaplyor. Burada Ür-Ge için
ayrdmz birkaç makinemiz var, çalanlarmz sürekli yeni
ürünler gelitiriyor. Kuma ve dokuma için stanbulda Ar-Ge
laboratuvarmz var. Özellikle kuma üretimimizde, bugüne
kadar arlkl olarak müteriden gelen talepler dorultusun-
da ürünlerimizi gelitirmitik ancak bundan sonra kendi tasa-
rmlarmz ve çeitlerimizi gelitiriyoruz. Yurt dndan dizay-
nrlarla da anlatk. Kendi kumalarmz gelitirmek bize iplik
www.tekstilteknoloji.com.tr
22
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29