Page 18 - tekstilteknoloji_agustos2014
P. 18

tekstilteknoloji_agustos_Tekstil Subat 8/11/14 9:51 AM Page 16


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition

skur Diyarbakr da Yeni plik

Fabrikas Kurdu


skur Founded a New Yarn Factory in

Diyarbakr

skur, Diyarbakr da 50.000 ilik kompakt ring yatrm yapt. Austos aynda devreye gire-
cek olan bu tesis, bölgenin çalan ilk yatrm olacak. skur Diyarbakr a ayrca 15 open end-
lik, günlük 50 ton kapasiteli yeni bir Open-end daha yapmay planlyor.
skur made a 50.000-spindle compact ring investment in Diyarbakr. This facility that will
start operation in August will be the rst operating investment of the region. Moreover, skur
is planning to install a new 15-open end Open-end with daily 50 tones capacity in Diyarbakr.

skur Tekstil Enerji Tic. ve San. A..nin temeli 1990
ylnda A. Kadir Kurtul tarafndan Kahramanmarata atld.
Firmada balangçta pamuk ticareti, çrçr ve pamuk ya ile
ilgili faaliyetler yürütülüyordu. skur bugün iplikten dokuma
ve örme kumaa, boya
apreden konfeksiyona ve
enerjiye dek entegre bir
organizasyona sahiptir.
Firma; karde, penye, tüysüz
pamuk, pamuk/ polyester,
pamuk viskon ve viskon
ipliklerin yan sra ham ve
boyal single jersey, ribana,
lacoste, stretch tüp ve açk
en yuvarlak örme kumala-
r, her tür dokuma kuma
yüksek kalite, mükemmel
servis ve etik standartlarla skur Yönetim Kurulu Bakan A.Kadir Kurtul
Head of skur Management Board, A.Kadir Kurtul
sunuyor. skur, müteri
odakl organizasyonu ile üretiminin üçte ikisi dorudan dünya
pazarlarna ihraç ediyor.
skurda bilgi birikiminin kuaklara aktarlmas bir gelenek
halini alm durumda... 1990 ylnda bayra devralan A.
Kadir Kurtul; uzlamac, çözüm arayan ve insana odakl bir
anlay benimsedi. Böylece skur, günümüzde tekstil dünya-
snn sempati ve sayg ile bakt bir kültüre kavutu.
skurun iplik, örme kuma, dokuma kuma, boya-apre, kon-
feksiyon, tarm ve enerji alanlarnda faaliyet gösteren 6 fir-
masnda 3000den fazla çalan bulunuyor. Çalanlar, skur
ailesine katldktan sonra en iyiyi en iyi ekilde üretmeyewww.tekstilteknoloji.com.tr
16
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23