Page 14 - tekstilteknoloji_agustos2014
P. 14

tekstilteknoloji_agustos_Tekstil Subat 8/11/14 9:50 AM Page 12


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
Ayrca ürünlerimizi ihraç da ediyoruz. ç piyasaya yöne-
lik üretimimiz de var ancak arlkl olarak ihracata ürün
yapyoruz. Özellikle kuma üretimimizin büyük ksm
yurt dna gidiyor ya da yurt dna mal yapan firmala-
ra veriyoruz. Bildiiniz gibi Türkiye çok fazla konfeksi-
yon ihracat gerçekletiriyor. hraç edilen bu ürünlerin
içinde ciddi oranda kuma kullanlyor. Katma deer
anlamnda konfeksiyon ürününün %50si kumatr. 10
milyar dolarlk konfeksiyon ihracat yaplyorsa bilin ki
bunun 5 milyarlk ksm hammaddesi yani kumadr;
geri kalan içilii ve aksesuarlardr.

Kipa nasl bir yaplanmayla bu noktaya geldi?
Ahmet Öksüz:Tekstil gerçekten zor bir sektördür. En
önemli ey çalmak ve yenilikleri takip etmektir. annda
doru kararlar alp yatrmlar zamannda yapmak da
çok önemlidir. Çünkü sektör sürekli deien bir trend
içinde. Üretim tarafnda da bu durum söz konusudur.
Klasik ürünlerle bir nokta-
ya kadar gelinebiliyor ama
sonra devam edebilmek
için ürün çeitliliine gidil-
mesi gerekiyor. Fuarlara
katlyoruz. Bizim ihracat
ekibimizde 8-10 arkada
sürekli yurt dnda; mü-
teri gezilerinde, ziyaretle-
rinde, fuarlarda youn
ekilde koturuyor.
Baarya ulamak ve onu
sürdürmek kolay deil, çok
emek sarf etmek gerekiyor,
biz de bunlar yapmaya çalyoruz. Sürekli yatrm yap-
yoruz, teknolojilerimizi yeniliyoruz. Bunlar yapmad-
nz zaman maalesef geriye düüyorsunuz. Yatrmlar
hep sizi ileriye tayor. Kipa Holding gerçekten hem
Türkiyede hem de konusunda çok büyük bir firmadr.
SOnun bu sene açklanan en büyük 500 firma listesin-
de 126. sradayz.


Sürekli bir geliim içindesiniz. Ürün
Gelitirmeniz hakknda bilgi verir misiniz?
Ahmet Öksüz:Bizde her bölümün kendi içerisinde
uzman ekibi vardr. Kipan bünyesinde denim, polyes-
ter, pamuklu gibi çeitli ürünler var. Bunlarn her biri ayr
uzmanlk alan olarak deerlendirilir. Bu nedenle de ayn
kiinin hepsiyle ilgilenmesi mümkün deil. Biz de takm
oluturuyoruz. BölümünÜrün Gelitirme, Sat
Pazarlama gibi departmanlaro takmda yer alyorve
sorumlu olduu ürün grubunda tecrübe kazanyor.
Ürünleri de bu ekip gelitiriyor ve pazarlyor.
Ür-Ge kapsamnda ayrca dünya pazarn ve trendleriwww.tekstilteknoloji.com.tr
12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19