Page 12 - tekstilteknoloji_agustos2014
P. 12

tekstilteknoloji_agustos_Tekstil Subat 8/11/14 9:50 AM Page 10


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
Çeitli sektörlerde faaliyet gösteren büyük bir hold-
ingsiniz. Tekstil sektörü ve bu sektöre yönelik yatrm-
larnz hakknda neler söyleyebilirsiniz?
Ahmet Öksüz: Kipa Holding, 1984 ylnda kuruldu. Bizim gru-
bumuzun balangc tekstil sektörüdür. Günümüzde Türkiyenin
en büyük sanayi kurulularndan birisi haline gelen grubumuz-
da, tekstilin önemi hiçbir zaman azalmad. Genelde büyüyen
gruplarda tekstilden yava yava çkma diye bir ey vardr,
bizde öyle olmad, tam tersine yatrmlara devam ettik. Tekstil
sektöründe de iplik, dokuma konfeksiyon alannda tam entegre
bir üretim yapsna sahibiz.
Kipa olarak hemen hemen her yl tekstil sektörüne yönelik
yatrmmz oluyor. Son dönemde yaptmz son derece
modern bir iplik yatrmmzda, çok farkl, karml iplikler ve
teknik tekstiller üretebiliyoruz. Dokuma fabrikamzda makinele-
rimizi yenileyerek oldukça yatrm yaptk. Denim kuma üreti-
minde kapasite artmz oldu. Bunlarn hepsi son 2 yl içinde
yaptmz yatrmlardr.

Bir dünya markas olan Lee Coopern Türkiyedeki
haklarn aldnz, bunun sebebi nedir?
Ahmet Öksüz: 3 sene önce aldmz Lee Coopern bugün
Türkiye genelinde 100den fazla sat noktas bulunuyor. Lee
Cooper bizimle beraber oldukça performansl bir büyüme trendi
içinde devam ediyor. Lee Cooper daha önce bünyemizdeki
Bozkurt Konfeksiyon rmasna üretim yaptryordu. O dönemde
Türkiyede yeni bir lisansör aray içindelerdi. Bizim severek
ürettiimiz bir markayd. Markayla tanmamz bu vesileyle
olmutur. Türkiyede de bilinirliinin ve imajnn iyi olmas ve
talep gören bir marka olmas sebebiyle lisans anlamas
yapma karar aldk.

Kipa Holdingin iplik, dokuma, konfeksiyon üretimi
var. Bunlar sadece birbirine mi üretim yapyorlar,
bamsz olarak m
faaliyet gösteriyorlar?
Ahmet Öksüz: Bunlarn
hepsi birbirinden bam-
sz yaplardr. Tabii ki
birbirlerini destekledii
ve sinerji yaratt durumlar
oluyor. Kipa plik kendi
bana bir fabrikadr, doku-
ma fabrikasna besliyor
ama üretiminin %70i da-
rya satlyor. KipaDenimde
üretilen kumalarn ancak
%10unu konfeksiyon tesisi-
mizde kullanyoruz. Ayn ekilde Bozkurt Mensucata bakt-
mzda; Lee Cooper kendi markamz ama Zara,
Massimo, Marks&Spencer gibi markalara üretim yapyo-
ruz.www.tekstilteknoloji.com.tr
10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17