Page 50 - Tekstil Teknoloji
P. 50

ings. The number of contacts  As a world first, here in Hannover  of COREtec. Last year we used
          from creative backgrounds was  we unveiled our revolutionary  DOMOTEX for the European
          also notably higher. DOMOTEX  hyperrealistic vinyl flooring to an  launch of COREtec, and that was
          is steadily becoming less of a  international audience. We are  a tremendous success.
          product showcase and more of  already looking forward to next  This year we are unveiling a total
          an inspirational looking glass for  year’s DOMOTEX, where we  of 29 new designs at DOMOTEX,
          trends in the making,” remarked  plan to mount an even bigger  and they have been meeting with
          Piet Lievevrouw, General Manag- showcase and feature even more  a very good initial response here
          er of the Beaulieu Internati, Jan  products from our comprehen- in Hannover. Visiting profession-
          Vergote, CEO of the IVC Group  sive range.” Piet Dossche, CEO  als are showing keen interest
          based in Avelgem, Belgium, had  at USFloors (COREtec) based in  in our new colors. We are also
          this to say: “In 2017 more than  Dalton, George, USA, expressed  amazed at the huge media inter-
          ever, DOMOTEX is serving us the  similar praise for the show: “DO- est we have experienced at our
          best place in the world at which  MOTEX is a very important trade  stand, which is twice as big as
          to unveil our latest innovations.  fair for USFloors as the makers  last year’s.”

      GÜNDEM NEWS 48
     48
          Group CEO’su Jan Vergote:   daha fazla ürünümüzü sergilemeyi  ve büyük bir başarı elde ettik. Bu
          “2017 yılında Domotex her   planladığımız gelecek yılın Domo- yıl DOMOTEX’te toplamda 29 yeni
          zamankinden daha fazla en yeni  tex’ini şimdiden iple çekiyoruz”  tasarım paylaşıyoruz ve şimdiye
          yeniliklerimizi sergileyeceği- diye konuştu.         dek burada Hannover’de aldığımız
          miz dünyanın en iyi yerini bize  Dalton, George, ABD merkezli  ilk tepkiler oldukça olumlu.
          sunuyor.            USFloors (COREtec) CEO’su Piet  Ziyaretçi profesyoneller de yeni
          Dünyada bir ilk olarak burada  Dossche fuar için benzer bir öv- renklerimize büyük bir ilgi gös-
          Hannover’de uluslararası bir kitle- güde bulundu: “COREtec’in yara- teriyor. Biz de geçen seneye
          ye devrimci bir hipergerçekçi vinil  tıcıları olarak USFloors için Domo- oranla iki katı büyüklüğünde olan
          yer kaplamamızı sunduk.    tex oldukça önemli bir ticari fuar.  standımıza karşı bu büyük ilgiyi
          Daha da büyük bir sergi açmayı  Geçen yıl COREtec’in Avrupa’ya  deneyimlemekten dolayı oldukça
          ve kapsamlı ürün gamımızdan çok  açılmasında Domotex’i kullandık  memnunuz”.
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55