Page 48 - Tekstil Teknoloji
P. 48

DOMOTEX 2017 Put Fresh Wind


          in The Sails of The Global Floor


          Coverings Industry          After four action-packed days, DOMOTEX 2017 drew to a close, chalking up
          considerable growth in terms of its exhibitor lineup and the total amount of
          space booked, and with an even higher percentage of exhibitors and visitors
          from abroad.

          A total of 1,409 exhibitors from  impressively highlighting the  innovations and unparalleled
          more than 60 countries show-  innovative spirit and high per- international scope and reach,
          cased their latest innovations to a  formance capability of the floor  DOMOTEX has impressively
          global audience at the Hannover  coverings industry. “Thanks to  underscored its reputation as
          Exhibition Center, once again  its strong exhibitor lineup, myriad  the international floor covering


      GÜNDEM NEWS 46
     46

          Domotex 2017, Küresel Yer


          Kaplama Endüstrisine Taze Bir


          Hava Kattı          Yoğun dört gün sonrasında Domotex 2017 katılım açısından kayda değer
          bir büyüme kaydetti ve bununla birlikte yurtdışından da büyük bir oranla
          katılımcı ve ziyaretçiye yer aldı.


          60’dan fazla ülkeden gelen top- ruhunu ve yüksek performans  benzersiz uluslararası kapsam ve
          lam 1409 katılımcı Hannover Fuar  becerisini kanıtladı. Domotex’ten  erişilebilirliği sayesinde Domo-
          Merkezinde global bir kitleye en  sorumlu Deutsche Messe Yönetim  tex, uluslararası zemin kaplama
          son yeniliklerini göstererek zemin  Kurlu üyesi Dr. Andreas Gruchow  endüstrinin önde gelen buluşma
          kaplama endüstrisinin oldukça  fuarın son gününde: “Güçlü ka- noktası ve yeniliklerin sunulduğu
          göze çarpan ve etkileyici yenilikçi  tılımcılar, harikulade yenilikleri ve  yer olarak ününü pekiştirdi” diye
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53