Page 46 - Tekstil Teknoloji
P. 46

future in addition to wallpaper”, says  Eva Padberg talked with Detlauf  tion with A.S. Création.
          star designer Michael Michalsky,  Braun about the trends of the
          who presented his new wallpaper  coming season, the interest of end  TREND TOWARDS MORE
          collection at the trade fair. consumers in sustainability and the  MATERIALITY
          “At the world’s leading trade fair,  common ground between fashion  An end to bare walls and cold
          competitors are present in great  and interior design. She then used  floors: home textiles are celebrating
          numbers. Here, I can experience  the opportunity to take a tour of  their comeback in private homes.
          marketing of products at close  the Theme Park trend area and the  Curtains, carpets and decorative
          quarters and get direct feedback  trade fair.        cushions are decorating people’s
          on my own new products.” And it  A meeting point for stars continued  own four walls and lending them
          was not just designers that showed  to be the Marburger Tapetenfabrik  a personal note. “We can also
          great interest in the globally unique  on the first day of the trade fair:  confirm the trend towards more
          design offer at Heimtextil. Exhibit- Harald Glööckler presented his  materiality. In addition to our new
          ing companies also used the crea- new collection “Glööckler Imperial”  wallpaper products, we have seen
          tive hotspot to acquire new designs  which bore the unmistakeable sig- an increased interest from visitors
          for their upcoming collections. nature of the designer with its usual  in our new fabric collections”,
                         luxurious style.        says Andreas Zimmermann, CEO
          EVA PADBERG, HARALD      Musical accompaniment and a  Zimmer + Rohde. This trend is
          GLÖÖCKLER AND MICHAEL     good atmosphere was provided  boosting orders at Heimtextil: “The
          MICHALSKY           by singer Dynelle Rhodes from the  quality of visitors was very high: we
          The enthusiasm for beautiful and  Weather Girls as well as Frankfurt  met very high-quality, good inter-
      GÜNDEM NEWS 44 numerous celebrity guests. At the  also presented his new collection  therefore very satisfied with our
     44    high-quality textiles not only brings  radio presenter and DJ Felix Mo- national purchasers and excellent
                                         potential new customers. We are
                         ese. Designer Michael Michalsky
          trade visitors together, but also
                         of wallpapers in person in coopera-
          opening of Heimtextil, top model
                                         attendance at Heimtextil.”

          tasarımcılar değildi. Katılımcı  Tapetenfabirk olmayı sürdürdü:  “Daha fazla malzemeye yönelik
          şirketler de gelecekteki koleksi- Harald Glööckler tasarımcının  bir eğilimin olduğunu onaylaya-
          yonlarına yönelik yeni tasarımlar  her zamanki lüks tarzına sahip  bilirim. Ziyaretçilerimizden yeni
          elde etmek üzere bu yaratıcı  kolayca tanınan imzasını taşıyan  duvar kağıdı ürünlerimize ek
          merkezi kullandılar.      yeni koleksiyonu “Glööckler Im- olarak yeni kumaş koleksiyonla-
                         perial” sundu. Eşlik eden müzik  rımıza yönelik artan bir ilgi gör-
          EVA PADBERG, HARALD      ve hoş ortam Weather Girls’ten  dük.” Bu trend Heimtextil’deki
          GLÖÖCKLER VE MİCHAEL      Dynelle Rhodes ile Frankfurt  siparişleri artırdı. “Ziyaretçilerin
          MİCHALSKY           radyo sunucusu ve DJ Felix Mo- arasında oldukça yüksek kaliteli,
          Güzel ve yüksek kaliteli tekstil- ese tarafından sağlandı. Tasa- iyi uluslararası satın alıcılar ve
          lere yönelik ilgi yalnızca ticari  rımcı Michael Michalsky de A.S.  mükemmel potansiyel yeni müş-
          ziyaretçileri değil aynı zamanda  Création işbirliği ile duvar kağıdı  teriler ile karşılaştık. Bu nedenle
          pek çok ünlü misafiri de bir  koleksiyonunu şahsen tanıttı. Heimtextil’e katılmış olmaktan
          araya getirdi. Heimtextil’in açı-               dolayı oldukça memnunuz”.
          lışında top model Eva Padberg,  DAHA FAZLA MALZEME
          gelecek sezonun trendleri, nihai  TRENDİ           BİR YAŞAM TARZI OLARAK
          kullanıcıların sürdürlebilirliğe  Çıplak duvarlar ve soğuk ze- UYUMAK
          ilgisi ve moda ile iç tasarım  minlere bir son: ev tekstilleri  Beslenme ve fitness sonrası
          arasındaki ortak nokta hakkında  özel evlere dönüşlerini kutluyor.  uyumak bir sonraki en büyük
          Detlauf Braun ile konuştu. Ar- Perdeler, halılar ve dekoratif  yaşam tarzı teması olacak.
          dından Tema Park trend alanını  yastıklar kişilerin dört duvarını  Bu da yatak bölümünde görülen
          ve fuarı gezdi.        süslüyor ve onlara kişisel bir not  çok sayıda yenilik ile kanıtlanmış
          Yıldızların buluşma noktası ticari  gönderiyor. Zimmer + Rohde  durumda.
          fuarın ilk gününde Marburger  CEO’su Andreas Zimmermann:   Örneğin Hamburg’dan Mediflow
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51