Page 42 - Tekstil Teknoloji
P. 42

MS Printing Solutions


          Printing Machines’ Spare Part


          Storage is Now in Turkey          MS Printing Solutions started to deliver its spare part orders from the
          storage located in Bursa as of 16 January 2017 to provide a better service
          to its customers.

          Service provision of MS Print- with sure steps within the body  parts were used to be delivered
          ing Solutions machines rapidly  of Dover, MS Printing Solutions  from Italy.
          strengthen. All service requests  works towards providing a better  These deliveries used to create
          are recorded in the central office  service to its customers every  additional costs such as clear-
          and the related technician is  day.             ance and shipment, and due to
          directed to the customer as soon  The orders of MS Printing Solu- the distance and other proce-
          as possible. Continuing its path  tions printing machines spare  dures the deliveries were not fast

      GÜNDEM NEWS 40
     40          MS Printing Solutions Baskı


          Makineleri Yedek Parça Deposu


          Artık Türkiye’de
          MS Printing Solutions müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için
          yedek parça siparişlerini 16 Ocak 2017’den itibaren Bursa’da bulunan
          depolarından sevk etmeye başladı.

          MS Printing Solutions makinelerinin  lendiriliyor. Dover bünyesinde sağlam  MS Printing Solutions baskı maki-
          servis hizmeti güçleniyor. Tüm servis  adımlarla yoluna devam eden MS  neleri yedek parçalarının siparişleri
          talepleri merkez ofiste kayda alınarak  Printing Solutions müşterilerine her  yıllardır İtalya’dan sevk ediliyordu. Bu
          mümkün olan en kısa sürede ilgili  geçen gün daha iyi hizmet verebil- sevkiyatlar, gümrükleme ve nakliye
          teknisyen tarafından müşteriye yön- mek için çalışıyor.   gibi ekstra masraflar doğuruyor,
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47