Page 38 - Tekstil Teknoloji
P. 38

A Historical Step in the Production


          of National Machines for Textile


          and Ready-to-Wear Industries          A historical step was taken in regard to increasing efficiency in textile
          and ready-to-wear - as the leading sector of Turkey’s production and
          export – and in the production of domestic machinery and accessories.

          The process, which was initiated  Ready-to-Wear Federation (MHGF)  prospective domestic machinery and
          with the collaboration of MHGF and  and Texile Machinery and Accessory  accessories by mutually sharing their
          TEMSAD, will decrease the external de- Industrialists’ Association (TEMSAD)  knowledge and experience within the
          pendency of Turkey in terms of machin- perform a collaboration that is significant  sector through open innovation. This
          ery and will make significant contribution  in increasing the efficiency via Industry  process, which will decrease the foreign
          to the country’s economy. Fashion and  4.0 transformation and in production of  dependency of Turkey in terms of ma-


      GÜNDEM NEWS 36
     36
          MHGF President Hüseyin Öztürk
          and TEMSAD President
          Adil Nalbant
          MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk ve
          TEMSAD Başkanı Adil Nalbant
          Tekstil ve Hazır Giyim


          Sektöründe Yerli Makine


          Üretimiyle İlgili Tarihi Adım          Türkiye’nin üretim ve ihracatta öncü sektörü tekstil ve hazır giyimde
          verimliliğinin artırılması, yerli makine ve aksesuarları üretimine ilişkin tarihi bir
          adım atıldı. MHGF ve TEMSAD işbirliğiyle başlatılan süreç, Türkiye’nin makinede
          dışa bağımlılığını da azaltarak, ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak.

          Moda ve Hazır Giyim Federasyonu  şümüyle verimliliğin artırılması ve ileriye  ğını da azaltacak, ülke ekonomisine
          (MHGF) ile Tekstil Makine ve Aksesuar  dönük yerli makine ve aksesuarlarının  önemli katkı sağlayacak bu süreç,
          Sanayicileri Derneği (TEMSAD) açık  üretimi konusunda önemli bir işbirliği  MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk ve
          inovasyonla sektörel bilgi ve birikimle- gerçekleştiriyor.  TEMSAD Başkanı Adil Nalbant’ın attığı
          rini karşılıklı açarak Endüstri 4.0 dönü- Türkiye’nin makinede dışa bağımlılı- imzalarla başladı.
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43