Page 45 - Tekstil Teknoloji
P. 45
tekstilteknoloji_subat.qxp_Tekstil Subat 19.02.2016 12:58 Page 43


spinning facility of the group. BMS concluded several orders
with leading Chinese textile companies for the
implementation of its MES systems. This success is driven
by an awakening amongst the Chinese textile companies
that the use of MES systems is becoming increasingly
essential as an answer to today’s stringent quality
requirements and rising production costs. The BMS MES
systems are specifically developed for this industry with the
sole purpose of synchronizing all manufacturing and logistic
processes in the textile mill and optimizing production
efficiency and product quality. San Yang Textile Co Ltd, a
leading producer of high end twisted yarns, selected the BMS
SpinMaster system for the management of its 450.000
spindles ring spinning operation. Making use of the proven
BMS wireless networking technology, the system will integrate
all machines, from carding up to winding with the central MES
server. Monitoring of all equipment, OEE reporting, order
scheduling and order tracking are all handled by the system on
a real time basis. The EnergyMaster software monitors the
energy flows in the plant and correlates production output of
the individual machines with the energy consumed.
In order to support this fast growing market, BMS recently
opened its China office in Shanghai, Pudong area, from where
sales, system installation, customer training and after sales
service for the local market will be organized.


sipariş almıştır. BMS, Çin’in önde gelen tekstil firmalarından
birçoğuna MES sistemi kurmuştur. Bu başarı, MES sistemleri
kullanımının günümüzün zorlu kalite gereksinimleri ve yükse-
len üretim maliyetlerine cevap olarak, giderek daha gerekli
haline geldiği yönünde Çinli tekstil firmaları arasında gelişen
bir farkındalık ile elde edilmiştir. BMS MES sistemleri, tekstil
fabrikalarındaki tüm üretim ve lojistik süreçlerinin senkronize
edilmesi ve üretim verimliliği ve ürün kalitesinin optimize edil-
mesi amacıyla, özel olarak bu sektör için geliştirilmiştir.
Önde gelen yüksek kalite bükümlü iplik üreticilerinden San
Tang Textile Co Ltd., 450.000 iğlik ring eğirme işletmesinin
yönetimi için BMS SpinMaster sistemini tercih etmiştir.
Kanıtlanmış BMS kablosuz ağ oluşturma teknolojisini kulla-
nan bu sistem, taraktan sarıma tüm makineleri, merkezi MES
sunucusuyla entegredir. Tüm ekipmanların gözetlenmesi,
OEE (Toplam Ekipman Verimliliği) raporlama, sipariş planla-
ma ve sipariş takibi işlemlerinin tamamı, gerçek zamanlı ola-
rak sistem tarafından kontrol edilmektedir. EnergyMaster
yazılımı, tesis içindeki enerji akışlarını gözlemliyor ve her bir
makinenin üretim randımanı ile tüketilen enerjiyi ilişkilendir-
mektedir. Bu hızla büyüyen piyasayı desteklemek için
BMS, kısa bir süre önce, Şangay/ Pudong bölgesinde,
yerel pazar için satış, sistem kurulumu, müşteri eğitimleri
ve satış sonrası hizmet faaliyetlerinin organize edileceği Çin
şubesini açmıştır.www.tekstilteknoloji.com.tr / 43
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50