Page 44 - Tekstil Teknoloji
P. 44
tekstilteknoloji_subat.qxp_Tekstil Subat 19.02.2016 12:58 Page 42


NEWS GÜNDEM


BMS Opens Sales and Service

Ofce In China


BMS, Çin’de Satış ve Servis

Ofisi Açtı

BMS concluded several orders with leading Chinese textile companies for the implementation
of its MES systems. The BMS MES systems are specifically developed for this industry with the
sole purpose of synchronizing all manufacturing and logistic processes in the textile mill and
optimizing production efciency and product quality.
BMS, Çin’in önde gelen tekstil firmalarından birçoğuna MES sistemi kurmuştur. BMS MES
sistemleri, tekstil fabrikalarındaki tüm üretim ve lojistik süreçlerinin senkronize edilmesi ve
üretim verimliliği ve ürün kalitesinin optimize edilmesi amacıyla, özel olarak bu sektör için
geliştirilmiştir.


Belgian Monitoring Systems (BMS), a global provider Tekstil ve plastik sektörü için global bir MES sistemi
of MES systems for the textile and plastics industry, tedarikçi sistemi olan Belçika Gözetleme Sistemleri (BMS-
experiences strong growth in China and recently opened a Belgian Monitoring Systems), Çin’de güçlü bir büyüme
sales and service office to support its rapidly growing local yaşamaktadır ve yakın zamanda hızla büyüyen yerel müşteri
customer base. Amongst many new projects concluded in tabanını desteklemek için satış ve hizmet ofisi açmıştır.
2015, BMS is extremely proud to announce an order from 2015’te tamamlanan birçok yeni projesi arasında BMS,
San Yang Textile Co, one of the largest producers of özellikle en büyük özel bükümlü iplik ve kumaş üreticilerin-
premium twisted yarns and fabrics, for the implementation of den biri olan San Yang Textile Co.’dan, grubun 450.000 iğlik
its SpinMaster MES system in the 450.000 spindles ring ring eğirme tesisine SpinMaster MES sistemi kurulumu için

42 www.tekstilteknoloji.com.tr
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49