Page 38 - Tekstil Teknoloji
P. 38
tekstilteknoloji_subat.qxp_Tekstil Subat 19.02.2016 12:57 Page 36


NEWS GÜNDEM


Efi Reports Record Revenue For

Fourth Quarter, Exceeding Outlook


Efi, 2015’in Son Çeyreği İçin Tahminleri Aşan

Rekor Gelir Kaydetti

For the quarter ended December 31, 2015, the Efi reported record revenue of $256.5 million,
up 22% compared to fourth quarter 2014 revenue of $211.1 million.
31 Aralık 2015’te sona eren çeyrekte Efi, 2014’ün son çeyreğindeki 211,1 milyon dolarlık gelire
kıyasla %22’lik artışla 256,6 milyon dolar rekor gelir elde ettiğini bildirdi.

Electronics For Imaging, Inc. (Nasdaq:EFII), a world Müşteri odaklı dijital baskı inovasyonunda dünya lideri
leader in customer-focused digital printing innovation, today firmalardan olan Electronics For Imagining, Inc. (Nasdaq: EFII),
announced its results for the quarter and year ended 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla sona eren çeyreğe ve yıla ait
December 31, 2015. For the quarter ended December 31, sonuçlarını açıkladı. Son çeyrekte firma, 2014’ün son
2015, the company reported record revenue of $256.5 çeyreğindeki 211,1 milyon dolarlık gelire kıyasla %22’lik artışla
million, up 22% compared to fourth quarter 2014 revenue of 256,6 milyon dolar rekor gelir elde ettiğini bildirdi.
$211.1 million. Non-GAAP net income was $29.4 million or Bilanço tablosu döviz çevrimi etkisi sebebiyle 2014’ün aynı
$0.61 per diluted share, which was reduced by 3 cents due döneminde 2 sent düşen 25,1 milyon dolarlık GAAP-dışı net
to balance sheet currency translation impact, compared to gelir veya seyreltilmiş hisse başına 0,52 dolara kıyasla, GAAP-
non-GAAP net income of $25.1 million or $0.52 per diluted dışı net gelir 29,4 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına
share for the same period in 2014, which was reduced by 2 0,61 dolardı. Bu rakam, bilanço tablosu döviz çevriminin
cents due to balance sheet currency translation impact. etkisiyle 3 sent düşmüştür. GAAP net geliri, 2014’ün aynı
GAAP net income was $10.3 million or $0.21 per diluted döneminde 11,9 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına
share, compared to $11.9 million or $0.25 per diluted share 0.25 dolara kıyasla, 10,3 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse
for the same period in 2014. başına 0,21 dolar oldu.
For the year ended December 31, 2015, the Company Son çeyrekte yıl için firma, gelirin, 2014’ün aynı döneminde
reported revenue of $882.5 million, up 12% year-over-year 790,4 milyon dolar olan gelire kıyasla %12 artışla 882,5 milyon
compared to $790.4 million for the same period in 2014. $ olarak gerçekleştiğini duyurdu. 2014’ün aynı döneminde 87,1
Non-GAAP net income was $97.9 million or $2.03 per diluted milyon dolarlık GAAP-dışı net gelir veya seyreltilmiş hisse başına
share, compared to non-GAAP net income of $87.1 million or 1,80 dolara kıyasla, GAAP-dışı net gelir 97,9 milyon dolar veya
$1.80 per diluted share for the same period in 2014. GAAP seyreltilmiş hisse başına 2,03 dolardı. GAAP net geliri, 2014’ün
net income was $33.5 million or $0.70 per diluted share, aynı döneminde 33,7 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse
compared to $33.7 million or $0.70 per diluted share for the başına 0,70 dolara kıyasla, 33,5 milyon dolar veya seyreltilmiş
same period in 2014. hisse başına 0,70 dolar oldu.
"Our team capped another strong year for Efi by delivering an Efi CEO’su Guy Gecht şu açıklamayı yaptı: “Tüm yıl boyunca
outstanding quarter despite the continued macro headwinds devamlı olarak karşıdan esen makro rüzgarlara baş etmek
we have had to overcome all year," said Guy Gecht, CEO of zorunda kalmamıza rağmen, olağanüstü bir çeyrek geçirerek Efi
Efi. "As we begin 2016, we remain deeply committed to için güçlü bir yılı daha geride bıraktık. 2016’ya başlarken,
developing innovative technology to make our customers müşterilerimizi daha rekabetçi ve verimli kılmak için yenilikçi
more competitive and productive." teknolojiler geliştirmeye olan derin bağlılığımızı koruyoruz.”
36 www.tekstilteknoloji.com.tr
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43