Page 32 - Tekstil Teknoloji
P. 32
tekstilteknoloji_subat.qxp_Tekstil Subat 19.02.2016 12:57 Page 30


NEWS GÜNDEM


th
The 4 Edition Of Premiere Vision
Istanbul Will Be Held On March


23-25, 2016

Premiere Vision İstanbul’un Dördüncü

Editasyonu 23-25 Mart 2016 Yapılıyor

In its fourth edition in Istanbul, Premiere Vision is preparing to bring together
fashion-enthusiasts and specialized companies of the textile industry once again. In the
exhibition, that is going to be held at Istanbul Expo Center on March 23-25, 2016, various
leading manufacturers of yarn, fabric, accessories, patterns and apparel and trend ofces
from several countries will be present as exhibitors.
Premiere Vision, İstanbul’daki dördüncü edisyonunda bir kez daha moda severleri ve tekstil
sektörünün uzman firmalarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. 23-25 Mart 2016 tarihleri
arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuara pek çok ülkeden alanının önde gelen
iplik, kumaş, aksesuar, desen, hazır giyim üreticileri ve trend ofisleri katılımcı olarak yer alacak.
In its fourth edition in Istanbul, Premiere Vision is Premiere Vision, İstanbul’daki dördüncü edisyonunda
preparing to bring together fashion-enthusiasts and bir kez daha moda severleri ve tekstil sektörünün
specialized companies textile industry once again. In the uzman firmalarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. 23-
exhibition to be held at CNR Expo on March 23-25, 2016, 25 Mart 2016 tarihleri arasında İstanbul Fuar
various leading manufacturers of yarn, fabric, accessories, Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuara pek çok ülkeden
patterns and apparel and trend offices from several countries alanının önde gelen iplik, kumaş, aksesuar, desen,


will be present as exhibitors. Expert fashion team of Premiere hazır giyim üreticileri ve trend ofisleri katılımcı olarak yer
Vision will once again decipher the codes of new-season alacak. Premiere Vision’un uzman moda ekibi, yeni
trends for fashion lovers. sezon trendlerinin şifrelerini bir kez daha moda severler
On the other hand, within the scope of the project of “brand için çözecek.
ambassadorship and advertising face” initiated Diğer yandan, dünya çapındaki tüm Premiere
simultaneously at all the Premiere Vision shows, Bora Aksu, Vision’larda aynı anda başlatılan ‘marka elçiliği ve tanı-
world-renowned gifted fashion designer, was designated as tım yüzü’ projesi kapsamında Premiere Vision
the new face of Premiere Vision. Following his successful İstanbul’un yeni yüzü dünyaca tanınan yetenekli moda30 www.tekstilteknoloji.com.tr
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37