Page 41 - tekstilteknoloji_subat_february_2015
P. 41

NEWS GÜNDEM

mükemmellik yolunda ama yolculuğun başlarında gören
Bamen, gelişmeye ve daha da büyümeye kararlı.

2015 ihracat hedefi Amerika
2014 yılında ilk kez Fas’a ihracat yapan Bamen, 2015 yılında
yoğun olarak Amerika’ya ihracat yapmayı planlıyor. Yeni
hedeflerin yanı sıra ticari ilişkilerinin zayıfladığı ülkelere de

ağırlık vermeyi düşünen Murat Başyazıcıoğlu, “Bu sene                             39
başlayan Rusya- Ukrayna savaşı bu ülkelerdeki, özellikle
Ukrayna’daki satışlarımızı kötü etkiledi. 2015 yılında bu
iki ülkedeki pazar payımızı onarmak için ihracat yapa-
bilmek adına biz de kendi ‘savaşımızı’ vereceğiz” diyor.
2015 yılında toplam iplik satış cirosunda ihracat payını
%60’a kadar yükseltmek olan Bamen, uzun yıllardır tek-
noloji ve insana yatırım
yapan kimliği ile yenilik
ve otomasyon yapılan-
malarını her geçen gün
geliştirmeye devam diyor.
Makine parkuruna yapılan
yeni yatırımlarla farklı
ürün gamları yaratacak
olan Bamen, müşterileri-
ne yeni ürünlerini tanıt-
mayı planlıyor. Tüm Ar-
Ge ve Ür- Ge çalışmaları-
nı, müşterilerinin beklen-
tilerini karşılayacak şekilde değil, onların beklentilerinin
üzerinde olacak düzeyde olması için çalışıyor. Bu
nedenle hem yurt içi hem yurt dışı fuarlara katılıp, stra-
tejik ortaklıklar kuruyor ve üniversitelerle işbirlikleri
yapıyor. Müşterilerine trendler konusunda yön veren
olduğu gibi, ürün portföyünü belirlemede de müşterile-
rini söz sahibi konumuna getiriyor.

                                        www.tekstilteknoloji.com.tr /
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46