Page 40 - tekstilteknoloji_subat_february_2015
P. 40

GÜNDEM NEWS

  Bamen Mükemmellik Yolunda

   Bamen On The Right Way Of Perfection

 Makine parkuruna yapılan yeni yatırımlarla farklı ürün gamları yaratacak olan Bamen, müş-
terilerine yeni ürünlerini tanıtmayı planlıyor. Tüm Ar- Ge ve Ür- Ge çalışmalarını, müşterilerinin

  beklentilerini karşılayacak şekilde değil, onların beklentilerinin üzerinde olacak düzeyde
                         olması için çalışıyor.

    Bamen, which will create different product ranges with new investments committed in
 machinery park, plans to introduce new products to customers. All R&D and P&D activities, are

        not going to fulfit the customer’s expectations, but they will exceed their
                           expectations.

Kurumsal bir şirket olma yolunda büyük adımlar
atan Bamen, aile şirketlerinin kurumsallaşmasının önemine
inanıyor. Demokratik, şeffaf ve kurumsal yönetim anlayışıyla
2002 yılında yönetimin ikinci kuşağa geçmesi ile birlikte
kurumsallaşma için gerekli altyapı ve organizasyonları yeni-
den yapılandırdı ve kurumun ilke-
leri doğrultusunda organizasyon
yapısını kuvvetlendirdi.
Bamen Genel Müdürü Murat
Başyazıcıoğlu bu süreci şöyle özetli-
yor: “KalDer’in EFQM Mükemmellik
Modeli çerçevesinde, profesyonel
danışmanlarla kurumsallaşma
yolunda öncelikle 5 yıllık iş planla-
rımızı belirledik. Bu doğrultu da
‘karlı büyümeyi’ hedefleyerek,
müşteri portföyü hatlarımızı çizdik.
Teknolojik yatırımları, sistemsel
gelişmeyi teşvik ederek, inovasyo-
nun liderliğini üstlendik. ‘Colorin
Your Life’ mottomuzla sürdürülebi-
lirlik ilkesini benimseyerek eğitime
ve çevreye yapılan desteklerle,
Bamen İplikleri ile dünyayı renklen-
dirmeyi hedef edindik. Son olarak
da KalDer’in ulusalda düzenlediği
mükemmellik aşamaları belgelen- Bamen Genel Müdürü Murat Başyazıcıoğlu
dirme sisteminde Kararlılık Murat Başyazıcıoğlu, the General Principal of Bamen
Belgesi alarak bu işte ne derece ciddi olduğumuzu kanıtla-
dık.”
KalDer üyeliği ile kendi kendini sorgulayan ve değerlendi-
ren bir kurum haline gelen Bamen, tesadüfi ve bireysel
başarıdan ziyade planlı ve sisteme bağlı başarılar peşinde
koşuyor. Kendi başarısının yanı sıra tüm paydaşlarının bek-
lentilerini ve başarılarını önemseyen Bamen, bunu sürdürü-
lebilir kılan bir kurum haline gelmeyi hedefliyor. Kendini,

   38 www.tekstilteknoloji.com.tr
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45