Page 15 - tekstilteknoloji_subat_february_2015
P. 15

NEWS GÜNDEM

Trütszchler sunumlarını soldan sağa: Pazarlama Müdürü Hermann Selker, TCC Uluslararası Satış Müdürü Wolfgang Hiller, Türkiye Satış
Müdürü Gerhard Wienands, Trüetzschler Firması Ortağı Heinrich Trützschler, Bölge Müdürü Recep Eker.
Trützschler presentations from left to right: Marketing Manager Hermann Selker, TCC International Sales Manager Wolfgang Hiller,
Gerhard Wienands, Trützschler Company Partner Heinrich Trützschler, Regional Manager Recep Eker.

sıra Türkiye mümessilliğini yapan Erler Mümessillik’in yetkilileri ve
TCC’nin Türkiye mümessili olan MYT ve Nonwoven bölümünün
Türkiye mümessili Erteks firma-
larının yetkilileri de katıldılar.
Seminerlere bölgedeki üretici
firmalardan yoğun katılım oldu.
Elyafı işlemeye hazır hale
getirmek, Trützschler Grubu
temel yetkinliğin özünü teşkil
etmektedir. Şirket, iplikhane
hazırlama işlemlerinde, nonwo-
ven ve sentetik elyaf pazarla-
rında ve bunlara ait garnitürle-
rin üretiminde yüksek teknoloji
uygulamalarına kadar uzanan
birçok konuda teknoloji üret- Seminere bölgedeki üreticilerden yoğun katılım oldu.
mekte ve hizmet vermektedir. There was a keen participation in the seminars by the manufacturers

                     in the region.
Trützschler; iplik, nonwoven,
sentetik elyaf, taraklama sistemleri konularında gelişmiş tekno-
lojiler ve aksesuarlar üretmektedir.

Erler Mümessillik Genel Müdürü Ahmet Erler, sempozyumda açılış Trützschler Firma Ortağı Heinrich Trützschler, hoşgeldiniz
konuşmasını yaptı.                       konuşmasını yaptı.
The General Manager of Erler Agency, Ahmet Erler made the    Trützschler Company Partner Heinrich Trützschler made the
opening speech in the symposium.                welcome-speech.

                                www.tekstilteknoloji.com.tr / 13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20