Page 46 - Tekstil Teknoloji Ocak_January_2016
P. 46
tekstilteknoloji_ocak.qxp_Tekstil Subat 20.01.2016 11:18 Page 44


NEWS GÜNDEM


said, “At our booth Fabrijet FD-1904 digital direct-to- makinesi ve Fabrijet HS FT yüksek hızlı transfer baskı
fabric printer and Fabrijet HS FT high speed transfer makinesi büyük ilgi gördü. Saatte 200 metrekareye
printer drew considerable interest. Machines with kadar baskı hızlarına sahip makinalar farklı desenler
printing speeds up to 200 square-meters per hour ve çözünürlükler için 48 adet farklı baskı seçeneği
offer 48 different printing options for different patterns sunuyor. Fuar boyunca makinelerimizde
and resolutions. The printed samples produced on our gerçekleştirdiğimiz numune baskılar, tekstilcilerden
machines during the exhibition got full marks.” tam not aldı” dedi.


Optimistic expectations from 2016 positively 2016’dan iyimser beklentiler yatırımları olumlu
affects the investments etkiliyor
Reporting that the market was not able to show the 2015 yılında genel siyasal ve ekonomik belirsizlikler
expected dynamism due to political and economic nedeniyle pazarın beklenen canlılığı gösteremediğini
uncertainties in 2015, Ufuk Mercan said that the söyleyen Ufuk Mercan, yatırımcıların bekle-gör
investors pursued a wait-and-see strategy. Stating that stratejisi izlediğini aktardı. Yılın son çeyreğinde
the investors started to liven up with the political siyasal ortamdaki netleşme ile yatırımcıların tekrar
environment becoming clearer in the last quarter, Ufuk hareketlendiğini belirten Ufuk Mercan, yatırımcıların
Mercan explained that the investors met them at Fespa bu kararlarını realize etmek için Fespa Eurasia 2015
Eurasia 2015 exhibition to realize these decisions. Ufuk fuarında kendileri ile buluştuğunu açıkladı. Ufuk
Mercan said, “We felt optimistic expectations for 2016 Mercan; “2016 yılına dair iyimser beklentiyi fuar
during the exhibition. Digital textile printing producers boyunca hissettik. Tekstil dijital baskı üreticileri
demand technologies capable of highly-efficient prints özellikle verimliliği yüksek, katma değeri yüksek baskı
with high added-values in particular. Therefore, as gerçekleştirebilen teknolojileri talep ediyor. Biz de
BTC, we offer the most accurate solutions for the BTC olarak tasarımdan üretime, direkt tekstil baskı ve
Turkish textile manufacturers with our direct textile süblimasyon baskı sistemlerimizle Türk tekstil
printing and sublimation printing systems from design üreticilerine en doğru çözümleri sunuyoruz.
to production. This plays an important role in our Başarımızda bu nokta büyük öneme sahip” diye
success.” konuştu.


44 www.tekstilteknoloji.com.tr
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51