Page 42 - Tekstil Teknoloji Ocak_January_2016
P. 42
tekstilteknoloji_ocak.qxp_Tekstil Subat 20.01.2016 11:18 Page 40


NEWS GÜNDEM


that will probably lead the way for all digital printing yeceğimiz bir yer değil aynı zamanda müşterilerimizin
manufacturers into the service of professionals. We have tüm üretim süreçlerini ve sonuçlarını görebileceği incele-
designed this center so that it will become not only a place yebileceği bir alan olarak tasarladık. Burada müşterileri-
for us to exhibit our devices but also an area where our miz Konica Minolta teknolojisini, uzmanlığını ve hizmetini
customers can examine all the production processes and birebir olarak kendileri deneyimleyebilecek ve işlerine en
observe results. Here our customers will be able to uygun çözümü seçebilecekler” dedi.
experience Konica Minolta technology, expertise and Konica Minolta ilerleyen süreçte Digital Imaging
services in person and choose the best suitable solution for Square’de, profesyonellere yeni ticari modeller ve katma
their business.” değerli ticari fırsatlar konusunda ilham verici örnekler
Konica Minolta also aims at presenting new commercial sunmayı da hedefliyor.
models and inspiring samples on value-added commercial
opportunities to professionals at Digital Imaging Square in Konica Minolta Business Solutions Europe
days to come. Hakkında
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, mer-
About Konica Minolta Business Solutions Europe kezi Japonya’nın Tokyo şehrinde faaliyet gösteren
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH operates Konica Minolta Business Technologies Inc. şirketinin
in the province of Langenhagen, Germany as a wholly- tamamen sahibi olduğu bir şirket olarak Almanya’nın
owned subsidiary of Konica Minolta Business Langenhagen şehrinde faaliyet yürütmektedir. Şirket ofis
Technologies, Inc. based in Tokyo city of Japan. The ve profesyonel baskılama alanında gerekli olan ve ihtiyaç
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47