Page 40 - Tekstil Teknoloji Ocak_January_2016
P. 40
tekstilteknoloji_ocak.qxp_Tekstil Subat 20.01.2016 11:18 Page 38


NEWS GÜNDEM


Konica Minolta Opened Turkey

Demo and Application Center


Konica Minolta, Türkiye Demo ve Uygulama

Merkezini Açtı

Konica Minolta made the opening of its demo and application center which it calls “Digital
Imaging Square (DIS)”. Konica Minolta also aims at presenting new commercial models and
inspiring samples on value-added commercial opportunities to professionals at Digital
Imaging Square in days to come.
Konica Minolta “Digital Imaging Square (DIS)” olarak adlandırdığı demo ve uygulama merkezinin
açılışını yaptı. Konica Minolta ilerleyen süreçte Digital Imaging Square’de, profesyonellere yeni
ticari modeller ve katma değerli ticari fırsatlar konusunda ilham verici örnekler sunmayı da
hedefliyor.

Konica Minolta, a worldwide brand with its solutions Baskı sektörüne yönelik çözümleri ile bir dünya
for printing industry, opened Digital Imaging Center at its markası olan Konica Minolta, İstanbul Genel Merkezi’nde
Istanbul Head Office. The opening hosted by Konica Digital Imaging Square’i açtı. Konica Minolta Türkiye
Minolta Turkey Chairman Toshiyuki Yamada was held with Başkanı Toshiyuki Yamada’nın ev sahipliğinde yapılan
the participation of Konica Minolta distributors, business açılış, Konica Minolta bayileri, iş ortakları, baskı profes-
partners, printing professionals and press members. yonelleri ve basın mensuplarının katılımı ile gerçekleşti.
At this center aiming at promoting end-to-end digital Giderek büyüyen dijital baskı sektöründeki profesyonel-
printing production practically to professionals in the lere uçtan uca dijital baskı üretimini uygulamalı olarak
gradually-increasing digital printing industry, it will be tanıtmayı amaçlayan bu merkezde, baskı öncesinden
possible to apply all the workflows from pre-printing and renk yönetimine, üretimden sonlandırmaya kadar tüm iş
color management to production and finishing. akışları uygulanabilecek. Böylece baskı profesyonelleri
38 www.tekstilteknoloji.com.tr
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45