Page 38 - Tekstil Teknoloji Ocak_January_2016
P. 38
tekstilteknoloji_ocak.qxp_Tekstil Subat 20.01.2016 11:17 Page 36


NEWS GÜNDEM


promoted under the motto “Replacing the Technology”, ler, Mimaki SIJ-320UV baskı makinesine 10.000 Euro
those who bring their old machines of 3.20 took the indirimle sahip olma fırsatını yakaladı.
opportunity to purchase Mimaki SIJ-320 UV printer with a
discount of 10.000 Euros. Mimaki baskı makineleri fuarın baş kahramanları
oldu
Mimaki printers became the heroes of the exhibition Tüm Mimaki tekstil baskı makineleri grubunun yer aldığı
At Fespa Eurasia in which the entire Mimaki textile printing Fespa Euraia’da, endüstriyel reklam grubu içerisindeki
machine group took place, Mimaki UV, solvent, SUV, latex Mimaki UV, solvent, SUV, lateks ve süblimasyon baskı
and sublimation printer group included in the industrial makineleri grubunun tamamı da ziyaretçilerle buluştu.
advertising segment also met the visitors. Mimaki’s wide- Eylül ayında Avrupa pazarından önce ilk defa Türkiye’de
format printer SIJ-320 UV launched for the first time in lansmanı gerçekleştirilmiş olan Mimaki SIJ-320UV LED
Turkey in September before the European market became geniş format baskı makinesi de Mimaki standında ilgi
the center of attention at the exhibition. odağı oldu.
This year Mimaki launched TX300P-1800 direct-to-textile Mimaki bu yıl Fespa Eurasia’da Mimaki TX300P-1800
printer at Fespa Eurasia for the first time in Turkey. The direkt tekstil baskı makinesinin Türkiye’deki ilk lansmanını
machine gave a new impulse to the Turkish textile industry gerçekleştirdi. Makine, sunduğu yüksek baskı kalitesi ve
with its affordable price as yüksek hızlı baskı imkanının
well as its high printing yanı sıra, uygun fiyatları ile
quality and high-speed de Türkiye tekstil sektörüne
printing. yeni bir soluk getirdi.
Lastly Mimaki UJF-7151 Son olarak, Viscom
Plus UV flatbed printer was Dusseldorf ve Viscom İtaly
introduced at the Mimaki 2015’teki ilk lansmanının
booth, which for the first ardından Fespa Eurasia
time meth the Turkish Fuarı’nda ilk kez Türkiye
advertising industry at Fespa reklam sektörü ile buluşan,
Eurasia after its first launch alanının en iyi endüstriyel
at Viscom Dusseldorf and küçük format dijital baskı
Viscom Italy 2015, is the makinesi olan ve çok daha
best small-format digital yüksek hız, hassasiyet,daha
printer of its kind and offers büyük ebatlı baskı ve uygun
higher speed, precision, fiyatlar sunan Mimaki UJF-
bigger-size printing and affordable prices. Moreover at the 7151 Plus UV flatbed baskı makinesi Mimaki standında
fair Mimaki CFL605-RT compact flatbed cutting plotter tanıtıldı. Fuarda ayrıca, prototip ve küçük parça üretimin-
providing considerable time and cost savings in prototype de zamandan ve maliyetlerden ciddi tasarruf sağlayan
and small lot production also took place. Mimaki CFL605-RT kompakt flatbed kesim plotterı da
yerini aldı.
Pimms Dealers also at Fespa Eurasia in their own
booths Pimms bayileri de kendi stantlarıyla Fespa
Textile dealers of Pimms Group came together with their Eurasia’daydı
customers at their own booths as well. While Mimaki Pimms Group tekstil bayileri de fuarda kendi stantlarında
textile printers were on display at the booths of Pimms müşterileriyle bir araya geldi. Pimms bayileri AIT,
dealers AIT, Digimania and Future Digital, different Digimania ve Future Digital stantlarında Mimaki tekstil
application types were also introduced to the industry baskı makineleri sergilenirken, farklı uygulama çeşitleri de
professionals. Furthermore, at the booths of all three sektör profesyonellerine tanıtıldı. Ayrıca, üç ayrı kağıt ve
papers and machinery manufacturing companies, demo makine üreticisi firmanın standında da Mimaki baskı
productions were performed using Mimaki printers. A makineleri kullanılarak demolar gerçekleştirildi. Bu yıl
new surprise by Pimms this year was that it has Pimms’in bir diğer sürprizi Karya Tekstil firmasını bayi
incorporated the company Karya Tekstil. Introducing ağına katmış olmasıydı. Fuarda kendi standında Mimaki
Mimaki printing machines at its own booth, Karya Tekstil baskı makinelerinin tanıtımını gerçekleştiren Karya Tekstil,
announced its cooperation with Pimms for the first time at Pimms ile gerçekleştirdiği işbirliğini ilk kez Fespa
Fespa Eurasia Exhibition. Vehicle Wrap Workshop, a EurasiaFuarı’nda duyurdu.
classic by Fespa Eurasia Exhibition, succeeded in Fespa EurasiaFuarı’nın klasikleşmiş Araç Kaplama
becoming a frequent stop for the visitors this year as well. Atölyesi bu yıl da ziyaretçilerin uğrak noktası olmayı
For printings used in vehicle wrapping, Mimaki CJV300- başardı. Araç kaplamada kullanılan baskılarda Mimaki
model printers were preferred. CJV300 model baskı makineleri tercih edildi.36 www.tekstilteknoloji.com.tr
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43