Page 37 - Tekstil Teknoloji Ocak_January_2016
P. 37
tekstilteknoloji_ocak.qxp_Tekstil Subat 20.01.2016 11:17 Page 35


NEWS GÜNDEM


customers in Turkey at the Mimaki booth during the araya geldi. Fespa Eurasia’nın bu yıl üçüncüsü yapılan
exhibition. Stating that the third edition of Fespa Eurasia etkinliğinin oldukça başarılı geçtiğini dile getiren Pimms
was highly successful, Selahattin Aygüler, the Chairman Group Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aygüler fuarla
of the Executive Board of Pimms Group, commented on ilgili şunları söyledi: “Fespa EurasiaFuarı’na bu yıl Mimaki
the exhibition: “We decided to take part in Fespa Eurasia Europe ile birlikte katılma kararı aldık. Pimms olarak, bizim
with Mimaki Europe this year. As Pimms, it was a fruitful açımızdan oldukça verimli bir fuar geçirdik. Mimaki’nin
exhibition for us. We presented Mimaki’s new machines benzersiz teknolojisi ile üretilen ve piyasaya sunulduğu
into the Turkish market, which are produced with the andan itibaren oldukça beğeni toplayan yeni makinelerini
unprecedented technology by Mimaki and has won great Türkiye pazarına sunduk. Dört gün boyunca komşu ülke-
recognition since its launch. We welcomed a large lerden ve dünyanın dört bir yanından çok sayıda ziyaret-
number of visitors from neighboring countries and all over çiyi standımızda ağırladık. Misafirlerimiz Mimaki baskı
the world at our booth for four days. Our guests had the makineleri ile yapılabilecek sınırsız uygulama çeşitlerini
chance to witness limitless application ranges available gördüler ve Mimaki ekibinin bilgilendirmesiyle kendi işleri-
through Mimaki printers and through the information by ni nasıl geliştirebilecekleri ve nasıl katma değer yaratabi-
Mimaki team, they received opinions on how they could lecekleri konusunda fikir aldılar. Bu vesileyle, standımıza
develop their own businesses and create added value. gösterdikleri ilgi için tüm ziyaretçilerimize ve fuar boyunca
We would like to take this opportunity to thank all our yanımızda olan tüm Mimaki ekibine teşekkür ederiz.”
visitors for their interest in our booth and the entire Mimaki
staff for being with us throughout the exhibition.” Pimms’ten Fespa Eurasia’ya özel kampanyalar
Mayıs ayında Köln’de düzenlenen Fespa Fuarı’nda ger-
Special Campaigns by Pimms for Fespa Eurasia çekleşen EDP Ödülleri kapsamında “En İyi Bas/Kes
There was a special campaign by Pimms for the Mimaki Ödülü”nü kazanan Mimaki CJV150-130 modeli için de
CJV150-130 model, winner of the “Best Print/Cut Award” Pimms’in fuara özel kampanyası vardı. Fuar boyunca
of EDP Awards presented during Fespa Exhibition held in 11.750 Euro’dan satışa sunulan makine, Mimaki standın-
Köln in May. The machine put up for sale at a price of da sektörün yoğun ilgisiyle karşılaştı.
11.750 Euros during the fair received considerable İlk defa Eylül ayında Türkiye lansmanı gerçekleştirilmiş
interest at Mimaki booth. Replacement campaign olan yüksek performanlı geniş format LED UV baskı maki-
organized for Mimaki’s high-performance wide-format nesi Mimaki SIJ-320 UV modeli için yapılan değişim kam-
LED UV printer model of SIJ-320 UV launched in Turkey panyası Fespa Eurasia Fuarı’nda devam etti. “Teknolojiyi
in September for the first time also continued in Fespa Yeniliyoruz” sloganıyla tanıtılan kampanya kampsamında,
Eurasia Exhibition. Within the scope of the campaign markası ne olursa olsun eski 3.20’lik makinelerini getiren-
www.tekstilteknoloji.com.tr / 35
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42