Page 46 - tekstilteknoloji_ocak_january_2015
P. 46

tekstilteknoloji_ocak1_Tekstil Subat 1/15/15 5:33 PM Page 44

GÜNDEM NEWS


parkuruna eklenen CNC tezgahlar sayesinde üretim kalitesi
maksimum seviyeye çkartld.
Üretim Koordinatörü Necati Özk, yaplan düzenlemelerin Effe
Endüstrinin üretim kapasitesini olumlu yönde artrmann dn-
da, hizmet kalitesini de artracan ifade etti.

Ee markas için yurt d yatrmlar hzlanyor
Effe Endüstri bünyesinde yurt içi ve yurt d sat ve pazarlama
faaliyetlerini sevk ve idare etmek amacyla yeni bir Global Sat
ve Pazarlama rmas faaliyete balad.
Yaklak 12 yldr Has Group Makina Endüstri A.. rmasnda farkl
bölümlerde görev alan ve 2008 ylndan bu yana Has GroupEffe Makine Endüstri Ticaret A.. Yönetim Kurulu Bakan Celal ri (solda) ve Genel Müdürü hsan Mokanolu
Effe Makine Endüstri Ticaret A.. President Celal Iri (left) and Managing Director hsan Mokanolu
Global Sat Direktörü olarak görev yapan hsan Mokanolu ile
Effe Endüstri Yönetim Kurulu Bakan Celal ri ortaklyla Effe
Makine Endüstri Ticaret A.. rmas kurularak faaliyetlerine bala-
d. Bu yeni rma, Effe markal ürünlerin yurt içi ve yurt dnda
sat, pazarlama ve ticari faaliyetlerini sürdürecek. Ayn zamanda
farkl makine, yedek parça ve hizmet tedariki yapan baz yurt
d rmalarn Türkiye distribütörü ve acentesi olarak faaliyet
gösterecek.
Ocak 2015 itibari ile yaklak 18 ülkede mümessil yaplandrma-
sn tamamlayan Effe Endüstri, Türkiyede olduu gibi global
pazarlarda da ürün ve hizmetleri ile söz sahibi olmay hedeiyor.
Özellikle tekstil endüstrisinin balca merkezleri olan Banglade,
Pakistan, Hindistan, Endonezya, Çin, ran, Özbekistan, Msr,
Polonya, talya, Tunus, Cezayir, Brezilya, Meksika ve Peru gibi ülke-
lerde mümessiller vastas ile Effe markas faaliyetlerine balad.44 www.tekstilteknoloji.com.tr
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51